Община Царево свиква среща с граждани заради ПП „Странджа”

Община Царево свиква среща с гражданите във връзка с натрупани въпроси, провокирани в социалните мрежи относно териториите, попадащи в обхвата на морските плажове на община Царево, както и теми, свързани с Общия устройствен план и плана за управление на природен парк ,,Странджа‘‘. Срещата ще се проведе от 18,00 часа на 23.11.2021 г. в големия салон на НЧ „Георги Кондолов – 1914” при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, съгласно заповед на министъра на здравеопазването.