На амбициозна 3-годишна програма залагат в община Мъглиж

Община Мъглиж е заложила в 3-годишната си бюджетна прогноза частична и пълна рехабилитация и реконструкция на общинска улична и пътна мрежа, сподели кметът на общината д-р Душо Гавазов. За средствата кандидатстваме с проекти по Програмата за развитие на селските райони към Държавен фонд „Земеделие”.

Залагаме и на активно участие с проекти, изискващи неотложна реализация към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Можем да разчитаме евентуално и на целеви субсидии чрез ПМС от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, каза още градоначалникът на Мъглиж.

По отношение подобряването на образователната инфраструктура е предвидено пристрояване на нова сграда с разкриване на две нови групи за четиригодишните деца към Детска градина „Камбанка” в Мъглиж. Освен това ще бъдат осигурени средства за енергийна ефективност на Детска градина „Детелина” в село Дъбово. Ще бъде извършена и цялостна реконструкция на Професионалната гимназия за селско стопанство „Гео Милев” в град Мъглиж.

Ще бъде обърнато необходимото внимание и на културната инфраструктура посредством пълна реконструкция на покрива и подпокривното пространство на НЧ „Просвета – 1929” в село Юлиево. Частични вътрешни ремонти предстоят и в НЧ „Развитие – 1921” в село Дъбово и НЧ „Просвета – 1889” в село Ветрен. Ще се опитаме да съхраним и културните мероприятия, превърнали се в емблема на община Мъглиж, в условията на Ковид пандемията, каза още кметът д-р Душо Гавазов. Задачата ни към социалната инфраструктура е пълна реконструкция на покрива и подпокривното пространство на Пенсионерския клуб в село Юлиево, добави градоначалникът.

В сектора опазване на околната среда и инвестиране в съоръжения за пречистване на отпадни води е входирана проектна документация в ПУДООС за реализация на Пречиствателна станция за отпадни води, водопроводна и канализационна мрежа на град Мъглиж и част от село Тулово. Предвиждаме и изграждане на водопроводна мрежа в селата Юлиево и Ягода. Средствата са осигурени чрез целева субсидия от МРРБ и ПУДООС.

В бюджетната прогноза залагаме осигуряването на условия, гарантиращи основните принципи на местната власт, а именно опазване здравето и живота на жителите и гостите на община Мъглиж. Ще бъде окончателно завършено и уличното осветление в селата Ягода, Шаново, Юлиево и Зимница. За чиста околна среда залагаме на ремонт на два парка в град Мъглиж, изграждане на комплекс от „затворен тип” в общинския център и закупуване на контейнери за смесени и твърди отпадъци, както и такива за строителни отпадъци посредством безлихвен заем от ПУДОС към МОСВ, дови кметът на общината.