Унищожиха изключително биоразнообразие край „Бутамята”

Унищожиха най-голямото находище в България на Serapias vomeracea край Синеморец. Изключителното биоразнообразие на полянката край „Бутамята” съдържа още удивителни хибриди на венчелистен и виолетов лопен, пеперудоцветен салеп, пчелици, спирантеси, лицени, пепелянки, мишкари, змиегущери, костенурки и още, и още.

Полянката завчера беше брутално разкопана. За да се насади… пауловния… Директно са унищожени екземпляри или са разрушени местообитания на всеки един от тези видове. Чий болен мозък измисли това? Кой и какви разрешения даде? Кой осъществява контрола? И дали всичко не е с дългосрочната цел да се извади този имот от ПП „Странджа“? Отговори дължат много институции – РИОСВ-Бургас, МОСВ, ДПП „Странджа“, Община Царево като собственик! Но каквито и да са те очевидното е, че догодина поне 2000 серапиаси няма да цъфнат…