Пробно гласуване с машини организират в община Мъглиж

Пробно гласуване с машини ще се проведе в община Мъглиж тази неделя от 10,00 до 17,00 часа. Експерименталното гласуване ще бъде в Дневен център „Зорница” на ул. „Иван Вазов” №10.

Ще има демонстрация на гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване, след което всеки избирател ще може да гласува пробно с машина преди изборите, информираха от общината. Подобни демонстрации ще има и в останалите населени места от общината по следния график:

На 01.11.2021 г. (понеделник) от 09:00 часа до 12:30 часа, в Кметството на с. Тулово, ул. „Роза“ № 37

На 01.11.2021 г. (понеделник) от 13:00 часа до 16:30 часа, в с. Ягода, Пенсионерски клуб „Отдих”

На 02.11.2021 г. (вторник) от 09:00 часа до 12:30 часа, в с. Юлиево, Пенсионерски клуб

На 02.11.2021 г. (вторник) от 13:00 часа до 16:30 часа, в с. Зимница, сградата на НЧ ”Напредък-1902″

На 03.11.2021 г. (сряда) от 09:00 часа до 12:30 часа, в Кметството на с. Ветрен, пл. „Миньо Минчев“ № 2 На 03.11.2021 г. (сряда) от 13:00 часа до 16:30 часа, в Кметството на с. Дъбово, ул. „Мир“ № 1А