МИГ „Минерални бани – Черноочене” проведе годишна конференция

При засилен интерес към работата на Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене” премина Годишната конференция с информационен базар организирана от Сдружението с нестопанска цел.

Активно участие имаше от представителите на бизнеса, неправителствените организации, земеделските производители и ръководствата на Общините Черноочене и Минерални бани. На срещата в село Черноочене присъстваше целия екип на МИГ-а. Председателят на Управителния съвет Ферхад Ферхад и изпълнителният директор Юджел Лютви представиха дейността на Сдружението. Те запознаха присъстващите с мерките, с етапите на подготовка, основните правила и изисквания за кандидатстване с проекти. Те припомниха спечелените проекти по различни мерки по линия на МИГ „Минерални бани – Черноочене“. Успешно са приключени приемането на проектни предложения преди крайните срокове по мерките. Водени от потребностите на малкия и средния бизнес при изработването на стратегията, ние заложихме мерки за земеделски стопанства, като развитие на нови технологии, вкарване на машини и др., казаха експертите на Сдружението. За всяка мярка има определени прагове и размери, с които кандидатите за финансиране се съобразиха. Присъстващите очертаха и основните насоки на плана за дейностите и приоритетите за настъпващата 2022-ра година.