Мехмед Лятиф подготвя заседание на ОбС в Минерални бани

Председателят на Общинския съвет в Минерални бани Мехмед Лятиф подготвя 16-то редовно заседание на местния парламент в Родопската община. То ще се проведе от 14,00 часа на 19 август в Заседателната зала на община Минерални бани. Ден преди това Мехмед Лятиф свиква постоянните комисии към местния парламент. Първа от 10,00 часа ще заседава тази по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет в Минерални бани. Половин час по-късно се събира постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. За 11,30 часа е предвидено заседанието на постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт.