Нови временни противоепидемични мерки в Минерални бани

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер въведе със своя заповед временни противоепидемични мерки на територията на общината, които ще важат от 1 до 31 август т.г.

Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни и други школи се допуска при зпазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

Провеждането на културни и развлекателни мероприятия – фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия на танцовото, творческото и музикално изкуство се допуска при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м., носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места на концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви.

Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма се допускат при използване на не повече от 50 % от капацитета им и носене на защитни маски за лице от персонала.

На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитни маски за лице. Работодателите и органите по назначаване са длъжни да организират работния процес на работниците и служителите в дистанционна форма където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.