Обучават преброители в община Минерални бани

Днес от 9,30 ч. в заседателната зала на община Минерални бани ще се проведе обучение на преброители, контрольори и резервни преброители и контрольори  за Преброяване 2021г. Те ще получат служебни карти и материали и ще подпишат договори. Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 7 до 17 септември, а чрез посещение на преброител от 18 септември до 3 октомври т.г. Общо 26 на брой ще бъдат преброителите и контрольорите в община Минерални бани заедно с резервите.

Сфинкс е вперил поглед към морето от скалите край Синеморец

Фигура на сфинкс се намира в непосредствена близост до курортното селище Синеморец. Там, на метри от мястото, където река Велека си дава среща с Черно море, се издига величествена скала, която наподобява изключително много на човешка фигура. Не всеки обаче може да разпознае причудливия образ, „вперил” поглед в хоризонта. Мнозина минават покрай него, без да го забележат. Около тази необикновена скала са възникнали много истории и легенди, родени от човешкото въображение. Някои дори свързват „сфинкса” с гробницата на египетската богиня Бастет край град Малко Търново. Други наричат скалното образувание „камъка на прорицателя” и вярват, че той има лечителска сила. Трети пък виждат в очертанията полегнал индианец и може би заради това на мястото могат да се намерят амулети и сувенири, оставени от онези, които вярват, че така ще измолят изпълнение на някое съкровено желание. Сред безбройните истории за скалния феномен има и такава, разказваща за култа към древна тракийска богиня или божество. Тези, които поддържат тази теза, вярват, че на мястото е концентрирана много силна енергия и идват тук, за да пренощуват в „подножието” на фигурата. Независимо в коя от многобройните истории ще изберете да повярвате, мястото си заслужава да бъде видяно.

Одобриха промяна в плана за добив на дървесина в Минерални бани

Общинският съвет в Минерални бани одобри промяна на Горскостопанския план за добив на дървесина от широколистни дървесни видове в размер на 53 070 кубически метра за период от 4 години. Поради усвояване на снеголом и последващи биотични повреди през 2015-2018 г. се наложи допълнително отсичане на повредени дървета и превишение на годишното ползване, обясни инж. Атанас Александров, зам. директор на общинското предприятие „Бряст лес”. Десетгодишното ползване е усвоено и се налага допълнително включване на подотдели, откъдето да се добият дърва за населението през4-те години до новото лесоустройство, което предстои през 2025 г. За тази цел бяха изготвени списъци с подотделите за сеч, които заедно със становището на РИОСВ – Хасково предстои да бъдат предоставени за одобрение на Регионална дирекция по горите в Кърджали.

Самодейци от Минерални бани с награда от международен фест

С купата Гран При от Международния фестивал „Нестия Черноморска перла“ – България за лято 2021, се завърнаха трите състава за автентичен фолклор към НЧ „Будилник – 1903 “ от село Сусам, община Минерални бани. Фестивалът се проведе в края на тази седмица в курортен комплекс Свети Влас. Надпреварата продължава и следващата седмица на сцените на други места по Черноморието с участието на състави от различни държави.

Целта на фестивала „Нестия Черноморска перла“ е да осъществява културен обмен между български и чуждестранни участници за подпомагане на талантливи деца и млади хора да осъзнаят творческия си потенциал. Фолклорният център „Нестия“ организира редица международни фолклорни форуми в различни български черноморски курорти, обединени в един проект „Черноморска перла“. Танцови и фолклорни ансамбли, вокални групи, хорове и индивидуални изпълнители се изявяват в Слънчев бряг, Свети Влас и Равда. Самодейците към читалище „Будилник – 1903“ в село Сусам имаха участия на 20 и 21 август 2021 на сцената пред кметството в Свети Влас. Най-радостни бяха децата в състава – 12-годишната Яница Тихлева, Стелиянна Делева и 8-годишните близнаци Теодор и Пламен Тенчеви. Отличие получи и Райчо Атанасов, самодеец от читалището. В дефиле на сцената той бе отличен с диплом за най-атрактивен сценичен костюм. Народните носии, които носят самодейците в групите са автентични и са над 80-годишни. Групите отнесоха купата Гран При от фестивала към Минерални бани и се отправят към следващата цел. А тя е участие във XX Юбилеен национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие, който ще се проведе в Неделино на 3, 4 и 5 септември.

Община Минерални бани отдава под наем оранжериен комплекс

Община Минерални бани отдава под наем оранжериен комплекс. През 2013 г. община Минерални бани кандидатства по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие с проект „Насърчаване използването на нискотемпературни геотермални източници чрез разработване на насоки за експлоатация и на предприемчиви решения за зелена енергия”. Оранжерийният комплекс бе одобрен и изграден и започна да функционира от 2015 г. Площта му е 595 кв. метра с двама кадрови специалисти. Стойността на произведената продукция от оранжерийния комплекс е финансово неефективна поради високите разходи, свързани с производството и поради финансовата невъзможност за поддържане на обекта за целите, за които е предназначен, община Минерални бани отстъпва правото за стопанисване на други лица. Поради тази причина Общинският съвет гласува предложение оранжерийният комплекс да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години.