Нова туристическа пътека откриха по проект в Минерални бани

Официално откриване на нова пешеходна пътека и заключителна пресконференция по проекта „Повишаване на туристическата привлекателност в общините Минерални бани и Пехливанкьой” се състоя в община Минерални бани.

Калин Батаклиев от Сдружение „Център за развитие на община Минерални бани” – България, в качеството си на водещ партньор представи на заключителна пресконференция проекта, който се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПА България – Турция, договор № СВ005.2.21.074.

Проектът бе изпълнен в партньорство с община Пехливанкьой /Турция/ и Община Минерални бани /България/. Общия размер на финансовата помощ е 488 183 евро, от които 414 955,54 евро съфинансиране от ЕС и 73 227,46 национално съфинансиране. Продължителността на проекта бе 24 месеца /23.07.2019 – 22.06.2021г./. Проектът се изпълняваше в съответствие със Специфична цел 2.1.

Основната цел на проекта бе да се увеличи туристическата привлекателност в района на трансгранично сътрудничество чрез инвестиции в инфраструктура за туристическа атракция. Съгласно договора, община Минерални бани, която е партньор по проекта изпълни дейности за рехабилитация на туристическа екопътека „Село Брястово – Узун дере – местността „Пробит камък” – местността „Орлови скали” с отклонение за местността „Айкаас” на територията на община Минерални бани с обща дължина 15,38 км. Това е седмата ни поред туристическа пътека, която играе ролята на свързваща с останалите шест, каза на откриването на обекта Мехмед Лятиф, председател на Общинския съвет в Минерални бани.

В община Пехливанкьой бяха изградени обществени площи с обща площ 48 000 кв.м. В тях са включени площад и място за културни събития и отдих, поясни Калин Батаклиев от Сдружение „Център за развитие на община Минерални бани”. Освен това в рамките на проекта бе извършено 3-дневно обучение на заети в туризма и представители на двете общински администрации. С реализиране на дейностите по проекта е постигнато запазване и популяризиране на природното, културно-историческото наследство на Хасково и Къркларели чрез рехабилитация, изграждане и популяризиране на пешеходния туризъм в Минерални бани и отдиха, туризма и събитията в Пехливанкьой. Създава се и възможност за използване на природното, културно-историческото наследство като потенциален генератор на нови туристически продукти и свързаното с тях социално-икономическо развитие и валоризация на благоприятните условия за диверсифициран туризъм в трансграничния регион.