Приемат заявления за целева помощ в Минерални бани

Приемат заявления за целева помощ в Минерални бани. От днес до 31 октомври дирекция „Социално подпомагане“ ще приема заявления за целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон. Кандидатства се по настоящия адрес или в разкрити за целта приемни, чрез лицензиран пощенски оператор или през Системата за сигурно електронно връчване.

Паричната помощ за отопление се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември тази година до 31 март следващата. Размерът ѝ ще се определи със заповед на социалния министър, което предстои след като КЕВР утвърди цената на електроенергията за бита от днешна дата. Осъвременяването на пенсиите, което е в сила също от днес с 5% няма да повлияе на доходния критерий за този вид подпомагане за пенсионерите. Право на помощ на отопление имат хора и семейства със средномесечен доход за предходните шест месеца преди подаването на заявлението, който е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп, съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието или липсата на съжителство и други констатирани обстоятелства.

За да получат помощ, безработните в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най малко шест месеца преди подаване на заявлението като не са отказвали предлагана им работа или включване в обучение. Подробна информация е публикувана на сайта на агенцията за социално подпомагане. От там може да бъде изтеглено и заявлението за целевата помощ за топло.