Кръгла маса на тема „Успешно образование” в СУ „Св. Паисий Хилендарски”

На 26.05.2021 г. бе проведена онлайн кръгла маса на тема „Успешно образование“ „Емоционалната интелигентност: идентифициране, овладяване, управление на емоциите“, която е по програма Еразъм +, КД 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“.

В онлайн събитието се включиха представители на РУО – Хасково, директори и педагогически съветници на училища от града, както и заинтересовани от темата педагогически специалисти.

Естествено, конференцията започна с представяне на програмата Еразъм + и реализирания от училището проект. Той включва мобилност и обучение на педагогически специалисти в Прага, обучение на целия педагогически състав след реализирането на мобилността и обучение на родители от училищната общност в две сесии на „Училище за родители“. Опитът, придобит от тези обучения може да бъде проследен на страницата на РУО – Хасково в рубриката „Добри практики“. Присъстващите на онлайн събитието имаха възможност да проверят своята емоционална интелигентност чрез кратък картинен тест, емоционометър и тест за екипна роля. А на младите родители сред тях се даде възможност да научат символите в детските рисунки като средство за разпознаване на емоциите.