Изтича срока за заявления за гласуване на карантинирани

Утре изтича крайния срок за подаване на заявления за гласуване на избиратели от община Минерални бани, които са поставени под карантина. Заявлението може за бъде подадено на място в общинска администрация Минерални бани, чрез лицензиран пощенски оператор, по факс или по електронен път. При подаване по електронен път не се изисква квалифициран електронен подпис. Няма изискване за прилагане да документи, доказващи периода на задължителната карантина или изолация. При подаване от упълномощено лице пълномощното е в свободен текст. Заявителят ще бъде уведомен за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.