Кметът на Минерални бани свика партиите на консултации за СИК

KonsultaciiКметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер свика консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание, за определяне състава на Секционните избирателни комисии в общината за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021г.
В тях може да участва и коалицията, която има избрани членове в Европейския парламент, но е парламентарно представена, както и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени. Консултациите ще се проведат от 10,00 часа на 22 февруари в заседателната зала в сградата на общинската администрация.
Представителите на една и съща партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, зам. председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. За членове на СИК се назначават български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, владеят български език и имат право да гласуват.