Над 560 заявления по програмата „Топъл обяд” в Минерални бани

BanyНад 560 заявления-декларации за кандидатстване по проекта „Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19” по Оперативна програма за храни или основно материално подпомагане 2014-2020 г. са приети в Община Минерални бани. На свое заседание местният парламент даде съгласието си общината да кандидатства по проекта.
Кандидатите ще бъдат одобрени от Дирекция „Социално подпомагане” – Хасково. Услугата се предоставя с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез ФЕПНЛ с продължителност до 27.04.2021 г. и целта ѝ е да бъде намален броят на живеещите в бедност чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея. Такива са лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.