Предвидиха средства за дезинфекция в Минерални бани

Bany30 % от натрупаните средства за обезпечение, покриващо бъдещи разходи на регионалното депо в Гарваново за управление отпадъците на община Минерални бани ще бъдат изразходвани за закупуване на оборудване и средства за дезинфекция с цел прилагане на противоепидемични мерки от страна на общината. Това решение взе на последното си заседание местният парламент в Минерални бани.
Средствата предвиждат и дейностите, свързани със събирането на отпадъци, образувани в резултат на обявената извънредна епидемична обстановка и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането и обезвреждането им. Осигуряване на съдове за събиране на отпадъци, образувани в резултат на обявената извънредна епидемична обстановка, както и за третирането на такива от медицинските пунктове. Поддържане на чистотата и дезинфекция на местата, предназначени за обществено ползване и осигуряване на оборудване за дезинфекция и безопасност на публичните пространства и местата за обществено ползване. Разходването на средствата да се извърши след одобрение от страна на министъра на околната среда и водите.