Мегалитни светилища пазят село Татарево

BanyМестностите край село Татарево в община Минерални бани са богати на причудливи форми. Край селото се намира т.нар. „Кралимаркова стъпка”, която според археолозите си е чисто мегалитно светилище. Малко под нея се намира и скалата „Светицата”, а от другата страна на хълма е кладенчето на Ангел войвода.
Имаше един даскал от ТМС-то, Христозов, той пое ангажимента и възстанови това кладенче, а аз съм правил дървената кофа, разказа кметът на село Татарево Халил Салим.. Горе на височкото, този същия човек, направи и беседка с мелнични камъни. Беше много хубаво, но вандали изтъркаляха всичко надолу. После един друг местен човек направи пейки, като ги изля направо на място. Намериха се ентусиасти, счупиха и тях, добави още Халил.

Вълча Луна наблюдаваха в Минерални бани

BanyПървото пълнолуние за тази година започва наблюдаваха жителите на Минерални бани. Това пълнолуние е доста опасно, защото Луната се намира в знака Лъв, което носи затруднения на много хора в повечето области на живота им.
По време на пълнолунието много хора се чувстват раздразнителни без видима причина. Това е нормално за тези периоди, но благодарение на пълнолунието в Лъв, тези техни чувства са завишени до краен предел. Но помнете – всички тези отрицателни емоции са временни и преходни, както и евентуалните пречки, които могат да застанат на пътя ви.

Програма за общественополезен труд приеха в Минерални бани

BanyПрограма за полагане на общественополезен труд в община Минерални бани през 2021 година приеха местните парламентаристи на първото за годината заседание. Мярката е предназначена за безработни лица, които получават месечни социални помощи и е регламентирана в Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му.
С пълно мнозинство общинските съветници се обединиха около идеята безработните лица, получаващи месечни помощи, да имат възможност да възстановят трудовите си навици, постепенно да преминат от пасивно получаване на помощи към активно търсене на работа и да се върнат на пазара на труда. Програмата осигурява заетост по 4 часа дневно в продължение на 14 дни в месеца. Целта е безработни лица в трудоспособна възраст да бъдат ангажирани в общественополезни дейности по благоустрояване и хигиенизиране на населените места, в които живеят. Това е начин да бъдат предпазени от негативната тенденция към трайна зависимост от помощи.
При отказ на лице да положи общественополезен труд, месечната му помощ се спира за два месеца. При повторен отказ, този срок се удължава на две години. От участие в програмата са освободени самотни родители, осиновители, лица с трайни увреждания или психични заболявания, както и такива, които се грижат за болен член на семейството.

Хандбалистките на „Топлика” тренират през зимата в Хасково

BanyЖенският отбор по хандбал „Топлика” Минерални бани провежда своята зимна подготовка в спортна зала „Спартак” в Хасково под ръководството на Ирина Миладинова.
През тази година заради пандемията вместо традиционните три турнира, хандбалната федерация е планирала за „Б” група два турнира, сподели състезателката Петя Малинова. Те ще се проведат през февруари и май. В нашата група са още отборите на Несебър, Поморие и Панагюрище, но най-сериозният ни противник ще бъде отборът на Поморие, който м.г. изпадна от „А” група, добави още Петя. Вероятно ще участваме и в турнира за Купата на България, който е много сериозен, защото в него влизат отбори от „А” и „Б” групи. През миналата година имахме малшанс в този турнир, защото се паднахме в една група със Свиленград, които се състезават в „А” група и загубихме. Въпреки това през първата половина им дадохме много сериозен отпор и мачът вървеше гол за гол, добави още Петя Малинова.

Над 560 заявления по програмата „Топъл обяд” в Минерални бани

BanyНад 560 заявления-декларации за кандидатстване по проекта „Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19” по Оперативна програма за храни или основно материално подпомагане 2014-2020 г. са приети в Община Минерални бани. На свое заседание местният парламент даде съгласието си общината да кандидатства по проекта.
Кандидатите ще бъдат одобрени от Дирекция „Социално подпомагане” – Хасково. Услугата се предоставя с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез ФЕПНЛ с продължителност до 27.04.2021 г. и целта ѝ е да бъде намален броят на живеещите в бедност чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея. Такива са лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

Кметът на Минерални бани удължи противоепидемичните мерки

BanyСъс своя заповед кметът на Община Минерални бани Мюмюн Искендер удължи срока на въведените на 21 декември м.г. противоепидемични мерки на територията на Община Минерални бани, считано от 16 януари 2021 г. до отпадане на необходимостта от същите.
Изключение от забраната по т.II, т.1 се допуска по отношение на присъственото провеждане на приравнителни изпити при преместване на ученик. Пълният текст на кметската заповед вижте тук!

Отчет за работата на ОбС в Минерални бани направи Мехмед Лятиф

BanyОтчет за дейността на Общинския съвет в Минерални бани през изтеклата година направи неговият председател Мехмед Лятиф. През този период Общински съвет Минерални бани и неговите комисии работиха в съответствие с изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
В съответствие с изискването на нашия Правилник – деня, мястото и часа на заседанията се оповестяват предварително чрез съобщения, покани и в сайта на общината. Заседанията на ОбС са отворени за присъствие на служители от общинска администрация и гражданите. Такива са и заседанията на ПК на ОбС.
Предложения с проекти за решение се внасят както от кмета на общината, така и от общински съветници и от председателя на ОбС. Всички внесени въпроси за разглеждане от ОбС се насочват към съответните ресорни ПК на ОбС, където се обсъждат и се предлагат съответните становища и проекти за решения в зависимост от спецификата на проблемите.
През отчитания период са проведени 10 редовни заседания на ОбС и 5-извънредни, на които са приети 208 решения и са проведени 24 заседания на постоянни комисии. В по-голямата си част решенията са по важни въпроси на нормативната база в общината, по провеждането на по-стабилна бюджетна политика, по създаването на инвестиционен климат и по развитие на социалната система.
Всички решения на Общинския съвет се публикуват в сайта на Община Минерални бани, както и приетите наредби, програми, планове, правилници и стратегии. За общинските съветници няма маловажни теми и въпроси. Всяко решение е насочено към най-важното – развитието и просперитета на община Минерални бани и благополучието на нейните граждани. Приетите решения са изключително разнообразни като теми и адреси, за които са предназначени. Могат да бъдат условно систематизирани в няколко групи: стратегически, финансово-стопански, териториално-устройствени и социално-икономически.
През отчетния период общинските съветници активно участваха в обществено – политическия живот на общината. В голямата си част съветниците винаги се отзовават на жалбите и молбите на гражданите и предлагат мерки за тяхното решение. Въпреки, че отчитаме един кратък период, който се характеризира с интензивност и условия на пандемия с много отговорност, инициативност и все по-голяма задълбоченост в нашата работа, смятам че е възможно дейността на Общинския съвет през следващия период да бъде още по-добра и още по-ефективна за развитието на община Минерални бани. Няма съмнение, че всеки от нас ще вложи още повече от своята положителна енергия в името на това местното самоуправление да става все по-силно и да придобива то все по-осезателно признаците на европейско местно самоуправление.

Праисторически град се намирал край Минерални бани

BanyНай-старият праисторически град в Европа се намира в близост до Минерални бани. Учените смятат, че в градчето са живели около 350 души и определят възрастта му на между 4700 и 4200 пр. н. е. – около 1500 години преди началото на Микенската цивилизация. Според тях жителите на селището са използвали минералната вода от местните извори, за да правят тухли от сол, които са служели за съхраняване на месо.
Наскоро археолозите откриха и малък некропол, който все още проучват. „Не говорим за град като полисите в Гърция, древен Рим или средновековна крепост, а за селище от петото хилядолетие преди Христа“. Високите стени около селището, изградени от белокаменни блокове, са нещо невиждано досега в Югоизточна Европа. Подобни мини са открити близо до Тузла (Босна) и Турда (Румъния) и могат да докажат съществуването на цивилизации, които са добивали мед и злато в Карпатите и Родопите в този период.

Връчиха благодарствено писмо и плакет на кмета Мюмюн Искендер

BanyПочетен плакет и благодарствено писмо връчиха на кмета на община Минерални бани от Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в Република България. Повод за това бяха отпуснатите в края на миналата година еднократни финансови помощи за военноинвалиди и военнопострадали на територията на община Минерални бани.
Благодарим за Вашето голямо сърце и сме дълбоко признателни за Вашата обществена, държавническа, народополезна и подпомагаща членовете ни, реализирана от Вас и от общината дейност, се казва в писмото. Вие на практика показвате и от Вас следва да се взема пример и да се учим всички ние как се работи на ползу роду и отечество наше. Бъдете благословени Вие и всички Ваши сътрудници в ръководената от Вас община Минерални бани. Поздравяваме Ви с нашия 105-годишен девиз „Всичко за България”! Писмото бе подписано от Председателя на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в Република България – мл. лейтенант, инж. Петър Вълчев.
Дъщерята на военноинвалид от община Минерални бани изказа благодарност за оказаната подкрепа от името на своето семейство и от името на всички военнопострадали от общината и връчи грамота и икона на Свети Георги на Иван Райков, който бе един от инициаторите за отпускането на тези помощи, с пожеланието тя да пази и закриля цялата община.

Първо за годината заседание проведе ОбС в Минерални бани

BanyПървото си за тази година заседание проведе Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред първоначално бяха предвидени 4 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още 10 нови. Така техният брой нарасна на 14.
Местните парламентаристи дадоха одобрението си за кандидатстване на Община Минерални бани с проект по покана за представяне на заявления за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условия на пандмията от COVID-19”, Оперативна Програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г. Втората докладна записка бе за кандидатстване на община Минерални бани с проект по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Местните парламентаристи приеха и отчет за дейността на Общинския съвет в Минерални бани и неговите комисии за 2020 година. Приета бе Програма за полагане на обществено полезен труд и система за финансов контрольор при Общинско предприятие „Стройкомерс”. Общинските съветници гласуваха и за отпускане на еднократни финансови помощи. Сред останалите докладни бяха относно определяне на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване, наименоване на улица, одобряване на ПУП, отдаване на помещения под наем за лични лекари и стоматолози, както и преобразуване на имот от публична в частна общинска собственост.