Последно за годината заседание провеждат в Минерални бани

BanyОбщинския съвет в Минерални бани провежда днес от 14,00 часа последното си за тази година редовно заседание. В проекта за дневен ред са предвидени само две докладни записки, но преди началото на заседанието могат да бъдат предложени и допълнителни, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф.
Предстои приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Минерални бани. Съветниците ще коментират и отпускане на еднократни финансови помощи.