Мехмед Лятиф подготвя осмото заседание на ОбС – Минерални бани

BanyОсмото редовно заседание на местния парламент в Минерални бани подготвя Председателя на Общинския съвет Мехмед Лютиф. Днес от 10,00 часа той свиква Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет. Половин час по-късно се събира Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. За 11,00 часа е насрочено заседанието на Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на Общинския съвет в Минерални бани. Заседанията ще се проведат в заседателната зала на Общинския съвет.