Акция по контрол на скоростта провеждат в Минерални бани

BanyПътна полиция започна мащабна акция по пътищата в Минерални бани. Операцията е за контрол на скоростта, като ще се следи дали шофьорите дават предимство на пешеходци. Това обясниха от Пътната полиция в общината. „Особено внимание ще се обърне на водачи, които отнемат предимството на пешеходци на пешеходна пътека, както и на неправилно пресичащи пешеходци. Второто направление на дейност ще бъде по основните пътни артерии, откъдето ще се следи особено за превишаване на скоростните режими, както и на неправомерна употреба на аварийна пътна лента. Третото направление на дейност ще бъде насочено към водачите на двуколесни машини т. е. мотористи..“

Утре приемат за смяна лични документи в Минерални бани

BanyИзнесено гише за прием на документи за самоличност организира на 26-ти август т.г. полицията в участъка на община Минерални бани. Целта е да се улеснят хората, живеещи на територията на общината да сменят изтичащите си лични документи без да се редят на опашки в паспортна служба.
Служителите ще приемат заявления за лична карта, паспорт и свидетелство за правоуправление, а след изготвянето им – ще ги връчват на място. Очакването е хората от селата в Минерални бани да се възползват от предоставената услуга. За заплащането на услугите има осигурен Пос терминал, уточняват от МВР. Не оставяйте подмяната на личните документи за последния момент! Документите могат да се подменят и преди изтичане срока им на валидност, съветват от полицията.

Животновъди в Минерални бани кандидатстват за подпомагане

BanyЖивотновъдите и пчеларите от община Минерални бани могат да кандидатстват за финансово подпомагане по de minimis до 24 август 2020 г. Заявленията се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Предвиденият бюджет по помощта de minimis за фермери, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки, е над 25,6 млн. лв.
На финансиране подлежат стопани, получили подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2019 и подали валидно заявление за директни плащания за Кампания 2020. Ставките за подпомагане са: до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол и за млечни крави; до 20 лв. за млечни крави в планински райони; до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 30 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници; до 110 лв. за месодайни крави под селекционен контрол; до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол; до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони; до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол, извън животните в планински райони. Бюджетът по de minimis за пчеларите е 5 милиона лева за 2020 г. Финансовата подкрепа ще покрие част от разходите на пчеларите при отглеждане на пчелните семейства, както и за възстановяване на загубите им от ниските добиви. Подпомагането ще е до 7 лв. на пчелно семейство.

Резонаторни кутии ли са нишите от мегалитите в Минерални бани?

BanyРезонаторни кутии ли са нишите от мегалитите в Минерални бани. Археолозите все още нямат точна трактовка за значението на тези ниши, издялани на недостъпни места в скалите, където е имало тракийски светилища. Едно от обясненията е създаването на акустична вълна, но пак е необходимо да има познание и не само – колкото и да е странно нужна е любов. Без любов към Твореца и творението това знание е излишно. При експеримент еластичната акустична вълна образува фигури, чиято форма се определя от размера на обекта и дължината на вълната. Това означава, че словесни формули, както и звукове влияят върху тези структури и нещо повече – последните реагират. Можем с известна условност да кажем, че ни отговарят.
Рудолф Щайнер открива, че музиката е проекция на духовните измерения, но всъщност това се знае много преди това от нашите предци. Резонаторите от камък действат на основата на връзката между българския език и музиката. Практиката да се нарича водата, както и да се пеят народни песни е начин за възпроизвеждане на божествена хармония. Най-вероятно именно Орфей създава устройство, наречено археометър, по–късно преоткрито от Сент – Ив Далведър, който патентова музикален еталон, показващ приложението му в архитектурата и изкуствата. Според преданието Орфей е омагьосвал хората и е влияел върху цялата природа. С други думи божествената хармония се възпроизвежда в материята чрез слово и музика.
Наскоро учените от БАН Таньо Танев и Ангел Манев оповестиха принципите на действието на археометъра като направиха експеримент през публика. Според тях българският език е пряко свързан с начина, по който трябва да се преакордират музикалните инструменти, така че да се следва честота от 432 херца, благоприятна за човека. Те свързаха българските букви с музикални тонове и проектираха музикалното звучене на отделни изречения и фрази.
Тъй като е доказано, че между каменните блокове на долмените – каменните къщи, се образува поле, което намалява гравитацията, става очевидно, че създателите на тези съоръжения освен това са искали да снижат нейното въздействие. Възможно е тогава менхирите, долмените и мегалитите да са от времето на атлантите или малко след започване на прехода към новата цивилизационна посока, т.е. преди повече от 20 000 г. до 13 000 г. По тяхно време гравитацията е започнала да става проблем, които вече знаем са имали сериозен ръст. Несъмнено все повече факти дърпат назад във времето произхода на човечеството, а има достатъчно на родна почва, които показват всемирното значение на българската древна култура.

Нова акция на пътна полиция започна в Минерални бани

BanyВ община Минерални бани стартира нова специализирана полицейска операция срещу нарушителите на пътя. Акцията започна днес и ще продължи до 26 август.
Мярката е заради зачестилите нарушения на пътя в цялата страна. Полицията ще използва мобилни камери за засичане на превишена скорост, а патрули ще извършват масови проверки за шофиране под въздействието на алкохол и от неправоспособни водачи. Специално внимание ще се обръща и на шофьорите с малък стаж на пътя. „От началото на годината в страната са настъпили 3 461 произшествия, с 255 загинали и 4 332 ранени“, аргументираха спецакцията от Пътна полиция. В различните областни дирекции акцията ще акцентира върху най-честите нарушения, установявани там. Освен водачите-нарушители, санкции ще има и за неправилно пресичащите пешеходци, уверяват от „Пътна полиция“. „Животът не е електронна игра, не е виртуална реалност, която може да рестартираш. Тук няма рестарт. Апелът ни е към всички да са по-отговорни“, призоваха още от Пътна полиция.

Тракийския университет очаква попълнения от Минерални бани

BanyОбластният управител д-р Стефка Здравкова изрази подкрепата си към филиала на Тракийския университет в Хасково за удължаване срока на кандидатстудентската кампания за допълнителен прием. В тази връзка тя изпрати писмо до кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер, в което се казва, че все още има свободни места за допълнителен прием в специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” със срок на обучение 4 години.
За повече информация на сайта на Тракийския университет:
http://www.uni-sz.bg

Допълниха Наредбата за обществения ред в Минерални бани

BanyСедмото си редовно заседание за този мандат проведе Общинският съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени включени 7 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на местния парламент Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още 8 нови, което съветниците одобриха.
Сред по-важните проекти за решения бяха изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Минерални бани, както и проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини. Общинските съветници разгледаха и годишния отчет за дейността на общинското предприятие „Стройкомерс” ЕООД. То приключва годината на загуба с 4 584 заради пандемията. Местните парламентаристи да се произнесат за определяне на допълнителни възнаграждания за постигнати резултати на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници на територията на община Минерални бани. Разгледана бе и докладна записка относно прилагането на чл.68, ал.1, т.2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, обнародвана в бр.81 на ДВ.
Направена бе и актуализация на Годишната програмата за управление на общинска собственост. Останалите проекти за решения касаеха прекратяване на съсобственост, одобряване на ПУП и обявяване на процедури за продажба чрез търг на имоти частна общинска собственост.

Общинския съвет в Минерални бани заседава днес

BanyОбщинският съвет в Минерални бани заседава за седми път през този мандат от 10,00 часа днес. В проекта за дневен ред са включени 6 докладни записки, информира председателят на местния парламент Мехмед Лятиф.
Сред по-важните проекти за решения са изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Минерални бани, както и проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за записване, отписване и преместване на на деца в общинските детски градини.
Общинските съветници ще разгледат и годишния отчет за дейността на общинското предприятие „Стройкомерс” ЕООД. Предстои местните парламентаристи да се произнесат за определяне на допълнителни възнаграждания за постигнати резултати на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници на територията на община Минерални бани. Ще бъде разгледана и докладна записка относно прилагането на чл.68, ал.1, т.2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, обнародвана в бр.81 на ДВ

Мехмед Лятиф подготвя заседание на ОбС в Минерални бани

BanyПоредното заседание на местния парламент в Минерални бани подготвя Председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. То ще се състои от 10,00 часа на 18-ти август в Заседателната зала на Общинския съвет. Преди това, на 17 август той събира Постоянните комисии към ОбС.
Първа, от 10,00 часа се събира Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет. Половин час по-късно ще заседава и Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. Последна, от 11,00 часа се събира и Постоянната комисия по контрол за работата и дейността на общинската администрация, търговските дейности и общинските фирми на територията на община Минерални бани. Всички заседания ще се проведат в Заседателната зала на Общинския съвет.

До 75 „падащи звезди” на час наблюдават в Минерални бани

BanyВръх „Аида” над Минерални бани отново ще бъде атрактивно място за наблюдение на небесни спектакли. Това става възможно след като погледите на астрономи и любители отново са насочени ревностно към нощното небе. Причината е метеорният поток Персеиди – едно от най-забележителните астрономически събития през годината, който е активен от средата на юли до края на август. Пикът му може да се наблюдава между 11 и 13 август. Отдалечеността на връх „Аида” от светлините на големите населена места го превръща в идеално място за наблюдение на космическите явления.
Обикновено в максимума на Персеидите, считани за едни от най-впечатляващите метеорни потоци благодарение на яркостта и скоростта на „падащите звезди“, се виждат около 100 метеора на час. Тази година, според Американското дружество на метеоролозите, ще могат да се наблюдават до 75 „падащи звезди“ на час, като е възможно гледката да бъде осуетена от лунната светлина.
Метеорният поток е светлинно явление, причинено от малки частици, които навлизат в земната атмосфера. Повечето от тях не са по-големи от песъчинки. Те са получени от разрушаването на комети, породили куп метеорни тела – ледени и прахови частици, въртящи се по предишните им орбити. Родоначалник на Персеидите, споменати за първи път в китайски летописи през 36 г. след Христа, е кометата Суифт-Тътъл, открита през 1862 г. Метеорният поток е получил наименованието си от съзвездието Персей, където се намира радиантът му (привидната точка, от която се появява).
Още един метеорен поток е активен в момента – Южни Делта Аквариди, чийто максимум беше в края на юли. Следващите небесни спектакли, които почитателите им ще могат да наблюдават, са метеорните потоци Дракониди и Ориониди, пиковете на които са съответно в началото и края на октомври. Следват метеорните потоци Леониди през ноември, и декемврийските – впечатляващите Джеминиди и „скромните“ Урсиди.