Минерални бани ще получи 4 работни места по програмата за заетост

BanyОбщина Минерални бани ще получи 4 работни места за лица по Регионалната програма за заетост за 2020 година. Работните места са разпределени спрямо нуждите на общините – общ работник, работник поддръжка, чистач-хигиенист, пазач-портиер, работник озеленяване и шофьор.
В програмата ще бъдат включени безработни лица от следните целеви групи – Безработни младежи до 29 години, с подгрупа до 25 години, младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в това число безработни с ниско образование; хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.
Разпределението им по общини е направено съгласно методика, одобрена от членовете на Областния съвет за развитие на област Хасково. Регионалните програми стартират от 10.08.2020 г. и приключват на 09.12.2020 г. включително. Планираният срок за изпълнението им е 4 месеца като в този период лицата ще бъдат назначени на пълен работен ден с трудовото месечно възнаграждение 610 лв. или непълен работен ден с почасово трудово възнаграждение – 3,66 лв.
77 безработни лица от област Хасково ще бъдат включени в Регионалната програма за заетост на областта за 2020 г. За общините Хасково, Харманли, Свиленград, Тополовград, Любимец, Симеоновград и Ивайловград ще бъдат разкрити по 6 работни места, общините Димитровград и Маджарово по 8 и община Стамболово – 9 безработни лица. Областна администрация Хасково ще назначи 6 човека.