Проект за мрежа от здравни медиатори приключват в Ямбол

TundjaДо края на юни в ромските квартали на общините Ямбол и Тунджа ще продължи да действа проектът на „Националната мрежа на здравните медиатори“, финансиран от Световната здравна организация. Целта е в условия на пандемия да бъдат подпомонати най-уязвимите и рискови групи.
Проектът е на стойност близо 7 000 долара, уточни доц. Михаил Околийски, експерт в Офиса на СЗО в България. С тези средства бяха закупени дезинфектанти, лични предпазни средства, които са разпространени сред хората от тези общности. 10 здравни медиатори са включени в проекта. Кина Асенова признава, че са се сблъскали с множество трудности. „С много проблеми се сблъскахме. Голяма част от хората все още не проумяват и не разбират сериозността на заболяването. За съжаление, тези фалшиви листовки, които се разпространиха в ромската махала… Някои хора имаха интерес да настроят ромската общност срещу здравните медиатори, защото ние работехме заедно с РЗИ“. Със закупената по проекта техника периодично се извършва дезинфекция около детските градини и църквите в ромските квартали на общините Тунджа и Ямбол.