Мерки за недопускане на пожари вземат в община Минерални бани

BanyДа не се допуска паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в землището на село Сърница разпореди кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер. Заповедта е във връзка със стриктното спазване на предписанията на РИОСВ – Хасково.
Землището на село Сърница попада в поддържан резерват и затова е необходимо строго спазване на дейностите, предвидени в противопожарните планове за поддържане на тези територии.