Общинския съвет в Минерални бани заседава извънредно

SesiaМестният парламент в Минерални бани ще проведе извънредно заседание днес от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинския съвет. В проекта за дневен ред са включени 11 докладни записки, информира председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Сред по-важните от тях са приемане на Програма за развитие на физическото възпитание и спорт в община Минерални бани за 2020 г.
Местните парламентаристи ще трябва да приемат и Годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината през 2020 г. Предстои да бъде приет и анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Минерални бани. Сред останалите проекти за решения са трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 г., докладна записка относно бюджетната прогноза за 2021, 2022 и 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. По искане на кмета Мюмюн Искендер предстои да бъде актуализирана годишната програма за 2020 г.