Довършват подпорна стена на река Банска в село Татарево

BanyСпешно ще бъде довършена подпорната стена в с. Татарево, община Минерални бани, за да се предотвратят наводнения, които да застрашат жилищни сгради. Администрацията на Мюмюн Искендер предприе неотложно възлагане на обществена поръчката поради изключителни обстоятелства. При обилни валежи и бързо снеготопене река Банска повишава нивото си, излиза от коритото и наводнява къщи и стопански постройки в селото. Нанасят се материални щети на общинската инфраструктура и частни имоти. При разлив на реката залива и помпената станция, което създава риск за водоподаването на Татарево.
Отделно прогресиращата ерозия застрашава канализационната мрежа на селото и шахтите, намиращи се в непосредствена близост до брега. Спешното укрепване на брега ще струва 433 399 лв., а общината ще сключи договор с „Маридел 2012“ ЕООД от Етрополе. Така ще продължи вторият етап от проекта изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения по левия бряг на река Банска. Новата стена ще се изгражда в участъка от моста над реката в центъра на селото до началото на вече изграден участък. Общата дължина е 88.5 м, а конструкцията е стоманобетонна. Едновременно с това ще се извърши и почистване на речното корито от наноси. Стената ще е височина от 3 до 4 метра.