Определиха наемите за лекарски кабинети в Минерални бани

BanyБазисна месечна цена от 2 лева на квадратен метър без ДДС определи на свое заседание Общинския съвет за лекарските кабинети в община Минерални бани. Те ще бъдат отдадени под наем без търг или конкурс за срок от една година. Общата площ на лекарските кабинети в община Минерални бани е 175 кв. м. Стоматологичните кабинети са 3 на брой с обща площ 88 кв. м. Общинския съвет упълномощи кмета Мюмюн Искендер да сключи договорите за наем, става ясно още от решението.