Мехмед Лятиф подготвя заседание на ОбС в Минерални бани

BanyПредседателят на Общинския съвет в Минерални бани Мехмед Лятиф подготвя четвъртото заседание на местния парламент в Минерални бани, което ще се проведе от 14,00 часа на 7-ми февруари. В проекта за дневен ред са включени 33 докладни записки. Постоянните комисии към Общинския съвет ще заседават на 6 февруари.
Първа от 10,00 часа в Заседателната зала на общината ще се събере Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет. Веднага след нея половин час по-късно се събира Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. За 11,30 часа е насрочено заседанието на Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт.