Кандидати за спасители държаха изпит в Минерални бани

Bany12 кандидат-спасители от Кърджали държаха изпит в Минерални бани. Заключителен теоретичен изпит за квалификационните степени „Воден спасител на водни паркове и плувни басейни” и „Воден спасител на открити водни площи и море” проведе в БЧК – Кърджали. На изпита се явиха 12 кандидат-спасители, като 10 от тях защитаваха и втора квалификационна степен.
Всички участници се справиха с теста за теоретични знания, свързани с водно-спасителната дейност и с оказване на първа долекарска помощ при воден инцидент. Практическата част, съдържаща спасителни техники и симулация за спасяване се проведе в открития басейн в Минерални бани. Десет от кандидатите на възраст от 17 до 32 години защитиха достойно двете квалификационни степени.