Минерални бани предостави помощи на 7 военноинвалиди

BanyОбщина Минерални бани предостави 1 600 лева за подпомагане на седем военноинвалиди и военнопострадали, живеещи на нейната територия. Решението бе взето на последното заседание на местния парламент. По 300 лева ще получат Ресул Халим от Караманци, Нелина Петрова и Кристияна Петрова от Минерални бани. Сумата от 200 лева ще получат Делчо Русев и Василка Русева от село Сираково. Помощ от 150 лева бе гласувана за Красимира Петрова и Янка Шереметова от Минерални бани.