Мехмед Лятиф ще представлява Минерални бани в ОС за развитие

BanyПредседателят на Общинския съвет в Минерални бани Мехмед Лятиф ще представлява общината в Областния съвет за развитие в Хасково. При невъзможност да участва в работата на областния съвет, той ще бъде заместван от зам.председателя на Общинския съвет – Екрем Юзеир. Решението на Общинския съвет бе прието с пълно мнозинство.