Годишната си конференция проведе МИГ „Минерални бани – Черноочене”

BanyМИГ „Минерални бани – Черноочене“ проведе Годишна конференция с информационен базар в конферентната зала на хотел „Изворите“ в Минерални бани. Приветствие към присъстващите представители на бизнеса и земеделския сектор отправи председателят на дружеството Ферхад Ерат.
Предстоящата 2020 г. ще бъде една от най-сериозните за нас. През този период изпълняваме стратегия за 3,7 млн. лева, която преди последната година е изпълнена на 75 %, отчете Юджел Лютви – изпълнителен директор на МИГ „Минерални бани – Черноочене”. През годината имахме 3 обявени мерки, едната от които по Програма „Иновации и конкурентоспособност” е изпълнена на 100 %. По Програма ПРСР имаме одобрени 2 проекта за двете общини, отбеляза още той.
През 2020 г. предстои да бъдат обявени още 4 мерки от стратегията, каза Здравко Сечков, с чието съдействие бе изработена стратегията на МИГ „Минерални бани – Черноочене”. Той препоръча на бенефициентите да четат внимателно какво е написано в договорите, които са сключили и да спазват стриктно изискванията. Г-н Сечков насочи вниманието и към най-често срещаните грешки, а именно избора на изпълнители. Изключително Важен е и периода на мониторинг, който започва след изплащането на последния транш и продължава 3 години. Именно по този начин бяха санкционирани и собствениците на къщите за гости. Най-често срещания пропуск е неизпълнение на бизнес плана, който те са представили, което е следствие от превишаване броя на посещенията и нощувките, каза още Здравко Сечков. Тойъ посочи още, че от особено важно значение е при изпълнението на проектите да се комуникира по електронен път с изпълняващия орган. По този начин могат да се избегнат голяма част от пропуските.