Трето редовно заседание на ОбС готвят в Минерални бани

BanyТретото редовно заседание на Общинския съвет в Минерални бани подготвя председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. То ще се състои от 10,00 часа на 18-ти декември т.г. в заседателната зала на Общинския съвет. В проекта за дневен ред са включени 9 докладни записки. Сред по-важните са определяне броя и състава на Постоянните комисии, избор на делегати и заместник-делегати за отчетно-изборното общо събрание на Сдружение „Толерантност”, както и избор на съдебни заседатели в Районен съд – Хасково.
Местните парламентаристи ще трябва да приемат краткосрочна програме за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019-2022г., както и да определят размера на таксата за битови отпадъци на територията на община Минерални бани за 2020 г. Кметът Мюмюн Искендер внася докладна записка относно актуализация структурата на Общинската администрация.
Заседанието на временната комисия за определяне броя и състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Минерални бани ще се проведе в Заседателната зала на Общинския съвет от 10,00 часа на 17-ти декември, информира още председателят на местния парламент Мехмед Лятиф.