В Ардино обсъдиха готовността за зимния сезон

ArdinoПоследната за годината работна среща с кметовете и кметските наместници на населени места се проведе в Ардино, която бе ръководена от кмета инж. Изет Шабан. На нея присъстваха още председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям, зам.-кметовете Неджми Мюмюнходжов и Наско Кичуков, секретарят инж. Кемал Алиев, началници на отдели в общинска администрация. Тук бе и гл.инспектор Калин Грудев, началник на Районна служба „ПБЗН“ в Ардино.
По време на срещата бе обсъден готовността за работа през зимния сезон на територията на общината. Кметът инж. Изет Шабан, който е и председател на Общинския щаб за управление на бедствия заяви, че общината има пълна готовност за зимния сезон. По време на заседанието селските управници докладваха за подготовката на местно ниво за зимния период.
Главен инспектор Калин Грудев, началник на местната пожарна служба запозна кметовете и кметските наместници на населени места с правилата за пожарна безопасност при използване на отоплителните уреди през зимния сезон с акцент на жилищата на възрастни и самотни, и за хора с увреждания.
Председателят на общинската организация на БЧК в Ардино Мехмед Алиев съобщи на кметовете за стартирането на програмата за храни и/или основно материално подпомагане, а по-конкретно предоставянето на индивидуални пакети от хранителни продукти на 1073 нуждаещи се лица от територията на общината. Той изказа предварителните си благодарности към селските управници за съдействието, което оказват при раздаването им.