Общинския съвет в Минерални бани проведе второ заседание

BanyВторото си редовно заседание за този мандат проведе Общинския съвет в Минерални бани от 11,00 часа на 25 ноември. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 10 докладни записки. Преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Екрем Юзеир предложи три от докладните да бъдат отложени за следващото заседание и към дневния ред да бъдат добавени 5 нови. Така дневния ред стана с 12 проекта за решения. По-важните от тях бяха за избор на Временна комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.
Направен избор на Временна комисия за определяне броя и състава на Постоянните комисии на Общинския съвет. Съветниците смениха състава на Комисията по общинската собственост и търговете от Състава на Общинския съвет. Определено бе възнаграждението на Председателя на Общинския съвет и това на общинските съветници. Председателят на местния парламент ще получава 30 % от заплатата на кмета на общината, а общинските съветници 25 % от средната заплата в общинската администрация.
Новият общински съвет взе решение за поемане на краткосрочен общински дълг чрез заем от кредитна институция за финансиране на капиталовите разходи на общината. Гласувана бе и актуализация на бюджета, както и финансиране на хандбалния клуб „Топлика”, който се състезава в „Б” група.

Конкурс за зимни фантазии организират в Ардино

KonkursВъв връзка с предстоящите Коледно – Новогодишни празници, Центърът за подкрепа за личностното развитие – Общински детски център – Ардино (ЦПЛР-ОДК) организира конкурс-изложба „Зимни фантазии“ за поздравителни картички, рисунки и сурвачки. В него участие могат да вземат деца и ученици от 6 до 18-на годишна възраст, разпределени в три възрастови групи (1 група – от 6 до 9 години), (2 група – от 10 до 13 години) и (3 група – от 14 до 18 години).
Сурвачките трябва да са изработени от естествени материали. Техниката на рисуване и изработване на картички е без ограничение. Крайният срок за творбите е до 12-ти декември в сградата на ЦПЛР-ОДК. Откриването на изложбата и награждаването на класираните ученици ще бъде на 18-ти декември от 16.30 часа в ЦПЛР-ОДК.