Последното си заседание проведе ОбС в Минерални бани

BanyПоследното си редовно заседание проведе местният парламент в Минерални бани. То се състоя в залата на Общинския съвет, като бе водено от председателя Мехмед Лятиф. Проектът за дневен ред първоначално бе от три докладни записки, но преди началото на заседанието към тях бе добавена още една.
Съветниците разгледаха проект за увеличение числеността на персонала в дейност „Други дейности по здравеопазването”. Ставаше въпрос за второ медицинско лице, което да бъде назначено в детска градина „Снежанка” – Минерални бани. Досега едно медицинско лице обслужваше детската градина и СУ „Проф. д-р Асен Златаров”.
След това съветниците отмениха свое решение, взето на 1-ви октомври т.г. В него ставаше въпрос за дългосрочен кредит поет от общината. Решението бе върнато от областния управител с мотива, че решение за поемане на дългосрочен кредит може да поеме само местен парламент, които има престоящи поне 36 заседания.
Като последно решение на този Общински съвет бе прекратяването на концесия на язовир в село Татарево поради неизпълнение задълженията на концесионера.