„Ние, гражданите” влизат в изборите с ясна визия за бъдещето

Ivan Evlogiev„Ние, гражданите” влизаме с ясна визия за бъдещето! Това обявиха като основен акцент в своята платформа кандидатът за кмет на Община Димитровград Иван Евлогиев и подкрепящата го едноименна коалиция. Старият град да се превърне в музей, а новия в център на новите технологии! Днес от 19,00 часа те откриват своята предизборна кампания с концерт-спектакъл на Недялко Йорданов, Хайгашот Агасян и Ивана Джеджева в Драматичен театър „Апостол Карамитев”.
За освобождаване на бизнеса от страха и зависимостите от партиите и общината, се обявиха „Ние, гражданите”. Те ще подсигурят пълна подкрепа на местния, малкия и средния бизнес и ще се постараят инвестициите в икономиката на града да не бъдат конюнктурни, а с дългосрочен ефект.
В областта на културата ще се преборят за преместване на Музея на социалистическото изкуство в Димитровград и за превръщането на Пеньовите дни в най-престижното поетично събитие в България.
Спортната програма на „Ние, гражданите” предвижда традиционните спортове за Димитровград да придобият национално значение. Архитектурната им концепция е свързана с Градоустройствен план за бъдещето и концепция за главната улица и подблоковите и задблокови пространства.
В областта на образованието е наложително създаване в града на международен индийски или китайски колеж по IT, което кореспондира с програма „Хоризонт” и „Еразъм” на Европейския съюз.
По отношение на реда и сигурността е необходимо да превърнем Димитровград в град без престъпност и търсене на нестандартно решение по реалностите с ромското население. Възраждане на селата от постепенното запустяване към желано място за живеене по примерите на Европа. Ще бъде създадена и общинска структура с фермерите.
В областта на здравеопазването е необходимо окончателно решение със статута на болницата, интеграция с пожарната охрана и създаване на денонощна аптека в града.
„Ние, гражданите” ще бъде под № 68 в бюлетината за местни избори на 27 октомври 2019 г.