Ремонтират училището в Ардино по проект

ArdinoОбщина Ардино спечели проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски”. Проектът е на стойност 935 814 лева, а продължителността му е 36 месеца. Основната цел на проекта е подобряване на качеството на живот в община Ардино и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на съвременна среда за образование на новото поколение в общината, посредством реконструкцията на училището.
В рамките на проекта се предвижда извършване на строително-монтажни работи за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски” в Ардино. В проекта са включени и всички съпътстващи дейности, в т.ч.: дейности за подготовка и управление на проекта, дейности за строителен и авторски надзор, дейности по изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически”. Предмет на проекта е СУ „Васил Левски” в гр. Ардино като се предвиждат важни основни дейности, като подмяна на настилка, преасфалтиране на двора подмяна на настилката от тротоарни плочки по пешеходните алеи. В зоните за отдих ще бъдат поставени нови градински пейки и елементи за достъпна среда. Подпокривната плоча ще бъде облицована с каменна вата, предстои пренареждане на керемидите на покрива и подмяна на улуците.
Учебните стаи ще бъдат освежени и с нова подова настилка а фасадата на училището ще се пребоядиса с цветен фасаген. Предвижда се изграждане на нова канализация и цялостна подмяна на електрическата инсталация. Старите котли на парното ще бъдат подменени с нови.
Очакваният резултат от реализацията на проекта е подобряване на качеството на живот и жизнената среда за жителите на територията на община Ардино, чрез модернизирането на една от най-важните институции в общината, а именно училището, което е условие и предпоставка за икономическо и социално възраждане на селата в община Ардино.