Кметът Мюмюн Искендер предупреди за опасност от пожари

Mumun IskenderКметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер информира местното население за опасност от пожари. Особено внимателни трябва да бъдат земеделските стопани и работници, пастири, пчелари, посетители и работещите в горските територии и в съседство с тях за екстремен пожарен риск през периода 21.08-25.08.2019г.
Предупреждението е получено от Национален институт по метеорология и хидрология за високи температури, силен вятър и екстремен риск от бързоразвиващи се пожари. Предвид горепосоченото, кметовете на населени места и кметства да заострят вниманието на стопаните при дейностите за почистване на пасища, ливади, горски територии и дворове в населените места и при възможност да се спре почистването на пасища.
При възникване на пожар, незабавно да уведомят компетентните органи с точен адрес на тел.112. и при възможност да окажат съдействие за ликвидирането му.