Мюмюн Искендер с 4 номинации за кмет на Минерални бани

BanyКметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер вече има 4 номинации за кмет на общината, от четири проведени събрания на Местните съвети на ДПС. Това е единствената кандидатура за общински кмет, издигната и на четирите събрания на структурите на ДПС. Снощи в Спортната зала на емблематичното село Караманци се състоя четвъртата поред среща, организирана от Местните съвети на ДПС.
Срещите са във връзка с предстоящите местни избори през месец октомври 2019 г. Местните съвети на ДПС в община Минерални бани организират Общоселски събрания за издигане на кандидати за кмет на кметство, общински съветници и кмет на община. Третата поредна среща се проведе на 10 август в читалището на село Боян Ботево. Вече бяха проведени подобни срещи и в селата Татарево и Колец.
Тази вечер от 20,00 часа ще се състои събранието на местния съвет на ДПС в село Винево, а утре по същото време е тази в Сърница.

В Ардино започват консултации за ОИК

ArdinoКметът на Община Ардино Ресми Мурад покани представителите на политическите сили от общината за консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия за провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври т.г. Консултацията ще се проведе от 15,00 часа на 16-ти август.
За участие в консултациите представителите на политическите сили следва да носят писмено предложение за състав на общинската избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл.80,ал.З. Необходимо е да бъде представено и копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията, както и пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица. Необходимо е да бъде представен и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица.