Административния съд прекрати дело срещу община Ивайловград

IvaylovgradАдминистративно дело беше прекратено от Административния съд в Хасково, защото общинският съвет в Ивайловград отмени оспорените преди това редица разпоредби от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ивайловград. По същата причина са прекратени и производствата по дела, оспорващи разпоредби на аналогична наредба в община Свиленград, както и членове от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Симеоновград.
По друго дело съдът отмени разпоредба от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет в Маджарово, защото е в противоречие с нормативни актове от по-висока степен.

Кметът Мюмюн Искендер дари с цветя дамите в Минерални бани

BanyЦвете в саксия за 8-ми март получиха всички дами от община Минерални бани. Символичните подаръци в знак на уважение връчи лично кмета Мюмюн Искендер. Над 50 саксии с цветя бяха закупени по този повод от общината. Освен това, кметът осигури за празника на жените от родопската община по чаша червено и бяло вино. Ние знаем че се намираме в тежка криза, но това не ни дава ни най-малкото право да подминем жените с необходимото внимание, каза кметът Мюмюн Искендер.
Днес отбелязваме Международният ден на жената. Празникът се празнува всяка година на 8 март. Това е ден за международно признание на икономическите, политическите и обществени постижения на жените. Първият Ден на жената е отбелязан на 28 февруари 1909г. в САЩ по инициатива на Американската социалистическа партия.
Идеята за създаване на международен ден на жената се появява след бурната индустриализация и икономическа експанзия в началото на 20 век, която поражда протести за подобряване условията на труд. Календарното време на деня е свързано с първата масова проява на жени работнички, състояла се на 8 март 1857 в Ню Йорк. Жените от шивашки и текстилни предприятия излизат на протест против лошите условия на труд и ниските заплати. Работничките са атакувани и разпръснати от полицията. Две години по-късно, на същия месец, тези жени създават своя първи работнически синдикат.
По-късно през деня кметът на общината Мюмюн Искендер подари цветя и на жените от Народно читалище „Заря” в Минерални бани.

Допълнителна субсидия за 3 читалища отпуснаха в Минерални бани

BanyДвадесет и шестото си редовно заседание проведе местния парламент в община Минерални бани. Проекта за дневен ред съдържаше общо 13 докладни записки, но преди началото на заседанието по предложение на Председателя на Общинския съвет Мехмед Лятиф, към тях бяха добавени още 8 нови. По-важните от тях касаеха приемане отчета за общинския дълг за 2017 г. и утвърждаване на общинския дълг за 2018 г.
Съветниците се произнесоха по докладна записка относно, издаване на запис на заповед от Кмета на община Минерални бани в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ и докладна записка относно, годишния отчет за състоянието на ОС от нейното управление и резултатите от разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, извършени през 2017г. Местните парламентаристи разискваха и относно определянето на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2018/2019 година и актуализиране на годишната програма за 2018 г.
Сред останалите проекти за решения имаше такива за прекратяване на съсобственост, учредяване право на строеж и смяна на членовете на Комисията по общинската собственост и търговете. Съветниците одобриха и предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на НЧ „Заря 1957” в Минерални бани и НЧ „Христо Ботев 1985” в с. Боян Ботево и НЧ „Будилник 1903” в с. Сусам.
В края на заседанието те приеха и решение, даващо възможност да продължи работата по археологическия комплекс край село Ангел войвода, добил популярност като Град на Слънцето или Хелиополис.

В Москва издадоха Ивайло Балабанов на руски

IvayloНа връх националния празник Трети март дойде новината за издаването на нова книга на поета Ивайло Балабанов в Москва. Книгата „Площадь надежды“ съдържа 51 негови стихотворения на български и в превод на руски език. Издадена е от Московското издателство „Российский писатель“ в превод от руския поет Валерий Латинин. Това е предговорът към книгата:
Ивайло Балабанов
Ивайло Балабанов родился 28 августа 1945 года в деревне Хухла Ивайловградского округа Болгарии. Окончил гимназию в городе Ивайловграде. Работал на строительстве ивайловградской плотины, дорог, был программным директором радио Ивайловграда. Является одним из наиболее выдающихся современных поэтов Болгарии. Его стихи печатались в самых популярных литературных журналах и антологиях. Автор многих поэтических книг. Лауреат национальных и международных литературных премий. Стихи переведены на русский, польский, чешский, сербский и другие языки. Предлагаемая подборка стихов переведена Валерием Лятыниным.
Ето как звучат стиховете на Ивайло Балабанов на руски език, публикувани и в сайта http://www.rospisatel.ru:
БОЛГАРСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
/Ицу/
Ребята, я знаю, что вам надоели
И хлеб зачерствевший, и горечь ракии,
И будни страны, за неделей – неделя,
В которых мы привкус удачи забыли.
Былые заслуги Болгарского царства
Сегодня – мифические пережитки.
Торгуем лохмотьями прошлого братства,
Из гроба коммуны таская пожитки.
Болгария – нищенка и оборванка,
Бездомной бродяжкой идёт, не обута,
И просит подачек везде, как цыганка,
На старом пути из Европы в Калькутту.
Больна её честь, совесть клонится пьяно,
А наши мечты – до прилавка, не выше.
Какой там романтик поэт Дебелянов!*
Какие стихи про цветущие вишни!
Петлёю свисает вопрос с небосвода:
А что нам даёт демократия ныне?
Скажите, куда подевалась свобода
Из нашей ноябрьской осени синей?**
Она с богатеями сладко пирует,
С рвачами от власти, вошедшими в моду,
В чести у неё, кто торгует, ворует,
Её не увидите вместе с народом.
Ребята, не зря мы сердца свои мучим,
Скорбим о свободе и Димчевых вишнях.
В земле, где родился наш праведник Кунчев,***
Романтики, может и правда, излишни?
Но можем запеть, чёрт возьми, как и прежде –
С гайдукским настроем средь ночи безродной!
И пусть, как под игом, с бессмертной надеждой
Гремит наша песня о вере народной!

*Димчо Дебелянов – самый нежный болгарский поэт.
Погиб в Первую мировую войну.
**Осень новой демократии.
***Васил Иванов Кунчев – гражданское имя Левского.

Местният парламент в Минерални бани заседава за 26-ти път

BanyДвадесет и шестото редовно заседание на местния парламент в Минерални бани ще се състои от 13,00 часа днес в Заседателната зала на общината. В проекта за дневен ред са включени общо 13 докладни записки. По-важните от тях се отнасят за приемане отчета за общинския дълг за 2017 г. и утвърждаване на общинския дълг за 2018 г.
Съветниците ще се произнесат по докладна записка относно, издаване на запис на заповед от Кмета на община Минерални бани в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ и докладна записка относно, годишния отчет за състоянието на ОС от нейното управление и резултатите от разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, извършени през 2017г. Местните парламентаристи ще разискват и относно определянето на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2018/2019 година и актуализиране на годишната програма за 2018 г.
Сред останалите проекти за решения са прекратяване на съсобственост, учредяване право на строеж и смяна на членовете на Комисията по общинската собственост и търговете. Съветниците ще трябва да се произнесат и за предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на НЧ „Заря 1957” в Минерални бани и НЧ „Христо Ботев 1985” в с. Боян Ботево.

Община Ивайловград ще се включи в „Часът на Земята”

IvaylovgradОбщина Ивайловград ще се включи в световната инициатива „Часът на земята“, организирана от международната природозащитна организация WWF. „Природата е нашият ДОМ! Нека я опазим!“ – това е мотото на инициативата в родопския град. От общинското ръководство призовават жителите на общината да се включат в природозащитното дело като изключат осветлението си за 1 час на 24 март от 20.30 ч. до 21.30 ч.
По време на „Часът на Земята“ символично ще бъдат притъмнени и фасадите на знакови сгради – общината, общински музей, ТИЦ, читалища и др. общински сгради. Над един милиард души в света, сред които българите и гражданите на още 186 държави, ще угасят осветлението си за един час от 20.30 в събота на 24 март 2018 г, като част от световната инициатива “Часът на Земята”. Оставането за час на тъмно в една от последните съботи на март се провежда за пореден път в световен мащаб и е символичен знак за предприемането на сериозни действия срещу промените в климата.

Мехмед Лятиф свиква днес постоянните комисии в Минерални бани

BanyПредседателят на Общинския съвет в Минерални бани Мехмед Лятиф свиква днес Постоянните комисии към местния парламент. Първа от 10,00 часа ще заседава Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. Половин час по късно започва заседанието на Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. От 11,00 часа щесе събере и Постоянната комисия по финанси, бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет в Минерални бани. И трите комисии ще проведат своите заседания в Заседателната зала на общината, каза председателя на Общинския съвет.

Започна писането на древната история на Хухла

HuhlaПисането на древната история на Хухла предстои. В хода на събирането на информацията сме се постарали всичко известно и що годе досега доказано, да го систематизираме и да ви го поднесем, скъпи читатели, обяви Иван Бунков, главен редактор на вестник „Нов живот”. Затова изключително ни помогна търпението и ерудицията на историчката от Регионалния исторически музей в Кърджали – Василка Ташкова. Тя съвестно и отговорно си е посочила надеждните извори, които до този момент науката познава и които тя е ползвала. Но, както сама споменава, за нашия край малко е писано.
А след системно проучване на терена на Хухла и около Хухла на бял свят се появиха много интересни и чудати неща. Върхът Свети Илия, около който се крепи селото, е светилище от 12 век преди Христа. Светилище, свързано с него, е и водопадчето на Хармищанското дере, до самата река Арда. Непосредствено до водопада се намират така наречените Камъни на цар Дарий, които според видни геолози са отвали от много стари златни рудници.
Съвсем наблизо до тези рудници се намира и калето на Хухла, за което историците пишат, че е средновековният замък „Родостица”, в който е отсядал цар Калоян при битките си с латините край Одрин. Днес на хухленското кале отново се правят археологически разкопки, които всяка година ни изненадват с това, че показват докъде са се простирали границите на българската държава.
На миналите Мистерии – 2009 големият гръцки траколог професор Трендафилос каза, че думата Хохла /старото име на Хухла/ означавала клокочещ извор на старогръцки. Всички хухленци знаят, че на върха е имало клокочещ извор, около който е било изградено и древното тракийско светилище. Да не бързаме с името на Хухла. То, според мен, не от въглищарството – а много по-древно. Така че написаното тук, е само част от онова, което трябва де се открие и пренапише. Но все пак историята е пред нас. Ще я напишем ли заедно!

Благотворителност за Васил Тасев събират в Минерални бани

BanyВ Минерални бани стартира благотворителна кампания в помощ на 32-годишния Васил Стефанов. Той страда от атрофия на мускулите. След претърпяна автомобилна катастрофа преди 13 години Васил получава счупване на шийния отдел на гръбначния стълб и крайниците му остават неподвижни. В момента Васил се нуждае от незабавно лечение. Опериран е в Клиниката по неврохиргия към Университетска болница „Свети Иван Рилски” в София през 2007 г., но без резултат.
От УМБАЛ „Св. Георги” в Пловдив го насочили към турската клиника „Адже Бадем”, където трябва да му поставят специална помпа на гръбначния стълб. С нея ще се вкарва лекарство, което ще отпусне всички нерви и ще помогне за раздвижването на мускулите. До атрофията се е стигнало, защото Васил от 13 години насам е на легло с неподвижни крайници.
За лечението му са необходими 20 000 евро. Помпата струва 8 000 евро, отделно се заплащат 12 000 евро и за операцията. Масажите за възстановяване могат да се осъществят в Павел баня, където всеки ден струва 120 лева.
Сметката за набиране на средствата от дарения е следната:
IBAN BG86 CECB 9790 40G9 7685 00
BIC CECBBGSF
Васил Димов Стефанов
Минерални бани
ул. „Нов живот“ 7

Галерия на колела очакват в Ивайловград

IvailovgradПътуващата изложба „Пътят на художника“, която представя културното и природно наследство на Ивайловград и Чамлъджа вече е в Хасково, където е експонирана в Градската художествена галерия “Атанас Шаренков”. Фотосите и живописните платна в пътуващата експозиция са създадени по време на пленери в района на Ивайловград и село Чамлъджа във вилаета Одрин. 8 художници и 6 фотографи се представят с картини и снимки на исторически забележителности като вила Армира, Астеренския мост край Ивайловград, джамията Фатих в град Енез.
Творбите са вдъхновени и от местни митове и легенди, народни празници, пъстротата на български и турски национални носии, красиви гледки край язовир Ивайловград и езерото Гала, над което преминава пътят на прелетните птици. Пътуващата изложба идва в Хасково от София, където представи културното, историческо и природно наследство в районите на община Ивайловград и кметство Чамлъджа на 35-то издание на Международното туристическо изложение “Ваканция и СПА Експо”. Преди това експозицията бе показана в Истанбул и Одрин. Следващата спирка на галерията на колела е Ивайловград.