Архив на категория: Стамболово

Стамболово търси превозвачи за следващите 2 години

Обществена поръчка за обществен превоз на пътници обявиха от община Стамболово. Договорът ще е за срок от 24 месеца, като прогнозната стойност на поръчката е за близо 70 000 лв. без ДДС. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 27 януари. Поръчката е разделена на 6 обособените позиции за автобусните линии София – Стамболово, Китен – Стамболово, Варна – Стамболово, Автогара Хасково – Стамболово – Поповец, Хасково – Малък извор и Хасково – Стамболово – Гледка.

Изгоря къща в стамболовското село Тънково, няма жертви

Къщата на 77-годишен мъж е изгоряла тази нощ в стамболовското село Тънково, съобщават от полицията. Сигналът за пожара е подаден малко преди 3 часа. Възрастният мъж разказал на пристигналите спешни екипи, че се отоплява на печка на твърдо гориво. Около 2:20 часа чул пукане от комина на втория етаж на къщата. Видял, че е станал пожар и се е обадил на спешния телефон. При произшествието няма пострадали хора. Това е поредната къща в региона, която е опожарена от проблеми с комина. На 21 януари изгоря къща в маджаровското село Малко Брягово.

Удължиха срока за предоставяне на „Топъл обяд” в Стамболово

Срокът за предоставяне на топъл обяд на жители в неравностойно положение в община Стамболово в условия на пандемия е удължен до 30 юни 2022 г. Той ще включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Обядът се доставя до домовете на гражданите.

Това са лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност, възрастни хора или с увреждания, които са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията, както и лица поставени под карантина и такива, които са обект на социално подпомагане. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от КОВИД-19” в изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Земеделци от Стамболово могат да кандидатстват за подпомагане

Местната инициативна група Стамболово – Кърджали 54 дава възможност на земеделски производители да кандидатстват за подпомагане по подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проекти могат да представят регистрирани земеделски производители. Минималният стандартен производствен обем на стопанствата им трябва да бъде между 6000 и 7999 евро. Подкрепят се дейности свързани с модернизация, повишаване на производителността, разширяване на производството, подобряване на предпазарната подготовка на продукцията, създаване на трайни насаждения, десертни лозя, намаляване потреблението на енергия, както и за производството на биоенергия за земеделските стопанства и закупуване на машини. Крайният срок за приемане на проекти е 17 април. Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Стамболово или 54-те села в община Кърджали, включени в „МИГ Стамболово – Кърджали 54”.

Отвориха врати три филиала на детската градина в Стамболово

Отново отвориха врати филиалите на Детска градина „Звездичка” в Стамболово в селата Голям извор, Малък извор и Силен. Те бяха ремонтирани по проект „Реконструкция на Детска градина „Звездичка” по подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони. Проектът е съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Общата му стойност е 921 099,16 лева без ДДС. В реконструираните бази е осигурена подходяща и достъпна образователна инфраструктура, изградени са площадки, подменени са оградите, оформени са кътове за отдих. Общината използва всички възможности за финансиране на проекти в образователната инфраструктура. Искаме всички филиали на детска градина „Звездичка” да са модерни и приветливи, нашите деца заслужават най-доброто, изтъкна кметът на община Стамболово Аднан Йълдъз.