Архив на категория: Стамболово

Децата от Стамболово посрещнаха пролетта с празнична програма

Ученици и учители от местното училище СУ „Св. Климент Охридски“ в Стамболово, отбелязаха заедно в залата на община Стамболово началото на пролетта с песни и танци. Децата бяха подготвили празнична програма с песни и танци, посветена на първия пролетен ден, а зрителите ги подкрепиха със заслужени аплодисменти и възгласи.

Приключи проектът за детски кът в община Стамболово

Приключи изпълнението на проект „Детски кът Стамболово“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.096-0014-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура ДЕТСКИ КЪТОВЕ BG05M9OP001-1.096, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

По проекта бе създаден детски кът за децата на служителите от Общинска администрация Стамболово, като за целта бе извършен ремонт и обзавеждане на помещение собственост на общината с цел адаптирането му за почасови грижи за деца, което се намира в непосредствена близост до работното място на служителите, на четвъртия етаж в сградата на общинска администрация. Почасовите грижи за децата на служителите на община Стамболово се предоставяха от две лица, които бяха обучени и назначени на пълен работен ден за дванадесет месеца. Изпълни се целта на проекта – предоставяне на възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на служителите от общинска администрация Стамболово, осигурявайки кът за деца на работното място. Това улесни достъпа до заетост на работещите родители и намали отсъствието им от работа. По този начин се съчетава семейния с професионалния живот, което осигурява по-голям ресурс от кадри и по-мотивирана и по-производителна работна сила.

Резултатите, които бяха постигнати с изпълнението на проекта са: Извършен текущ ремонт на помещението, предвидено за обособяване на детски кът ; Оборудван и обзаведен детски кът; Създадени подходящи условия в помещението, предвидено за почасово полагане на грижи за деца; Подбрани безработните лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца в детския кът; Наети две безработни лица на пълен работен ден за дванадесет месеца; Предоставени почасови грижи на двадесет и четири броя деца на служители. Детския кът ще продължи да работи и след приключване на проекта, а услугата за почасови грижи за деца ще се предоставя от същите обучени и наети лица, които остават да работят в община Стамболово.

Фитнес площадки на открито в 12 села на община Стамболово

Фитнес площадки на открито ще бъдат направени в още 12 села в община Стамболово. Това са Стамболово, Балкан, Войводенец, Гледка, Долно поле, Долно Черковище, Жълти бряг, Зимовина, Лясковец, Маджари, Силен, Поповец. Те ще са с площ малко над 54 квадратни метра и всяка е на стойност 12 500 лв. без ДДС. Предвиждат се велоергометър, кростренажор, комбиниран уред за разтягане на кръста и друг за коремни преси, пейки, кошчета, ударопоглъщаща настилка. Прогнозната стойност на поръчката е 150 000 лв. без ДДС, а офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 20 февруари. В края на миналата година бяха обявени поръчки за фитнес площадки в стамболовските села Долно Ботево, Голям извор, Малък Извор, Кралево, Рабово, Пчелари, Светослав и за детска площадка в Бял кладенец.

Кампания за набиране на доброволци провеждат в Стамболово

Кампания по набиране на доброволци започнаха в община Стамболово. Те ще са в състава на Доброволно формирование „Стамболово-2017“, което например участва при гасенето на летните полски и горски пожари.

Това се прави с решение на общинския съвет от 24 януари тази година, съобщават от кметството. Доброволец може да е всеки пълнолетен, който е клинично здрав, не страда от психично заболяване и не е осъждан за умишлено престъпление. Документите се подават в общината.

Стамболово търси доставчик на ток за 385 000 лева

Обществена поръчка за доставка на електрическа енергия обявиха от Община Стамболово по две обособени позиции. Едната е за определени общински обекти с прогнозно количество в размер на 500 MWh.

Втората е за нуждите на образованието, културата и спорта към общината с количество 50 MWh. Прогнозната стойност на поръчката е за 385 000 лв. без ДДС. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 1 март.

Ловците от Пчелари отстреляха три вълка

Ловната дружина в село Пчелари удари три вълка. Майсторите на точната стрелба са Нихат Сербест и Фикрет Сербест – баща и син, Ермет Арабаджи и Север Реджеб. 139 глигана прибави към своя актив този сезон ловното сдружение в Хасково с председател Желязко Живаков. По време на ловните излети бяха отстреляни и трофейни глигани в дружините в Мандра, Големанци, Николово. Както и досега, най-много сред повалените хищници са чакалите – 485. 257 пък е бройката на отстреляните лисици. На излети на прелетен и водоплаващ дивеч ловците са отстреляли 2 454 пъдпъдъци, 964 гривяци, 659 гургулици, 123 бекаса, показва още последната справка на хасковското ловно сдружение.

Учениците от Стамболово излизат в грипна ваканция

Кметът на община Стамболово обяви 30 и 31 януари, понеделник и вторник за неучебни дни на територията на община Стамболово. Така срочната ваканция на учениците ще се съедини с грипната и цялата следваща седмица ще бъде неучебна.

В заповедта се казва, че поради наличието на висока заболеваемост от остри респираторни заболявания и грип към настоящия момент на територията на община Стамболово и настъпилите усложнения при по-голяма част от децата и учениците, както и с цел превенция на риска от заразяване дните 30 и 31 януари ще бъдат неучебни за училищата и ДГ ,,Звездичка“ с. Стамболово на територията на община Стамболово. Настоящата заповед е изпратена на Началника на РУО гр. Хасково, ще бъде връчена на всички директори на училища и ДГ на територията на общината.

Гледка и Стамболово крият история от различни епохи

В околностите на селото са регистрирани паметници от различни исторически епохи. През 1966 г. в тракийска надгробна могила в местността „Двете чуки“ срещу с. Гледка археологът от Хасковския музей Димчо Аладжов открива колесница от II век с бронзови ажурни апликации и бронзови фигурки. В съседна до нея могила през 1985 г. е проучен гроб с трупоизгаряне от същото време с над 30 глинени съда в гробната яма. Византийски монети и останки от тухли и кости са намирани на различни места в околността на селото. По брега на язовира между селата Гледка и Стамболово са открити фрагменти от халщатска керамика. В същата местност са регистрирани следи от средновековно селище. През есента на 1978 г. Димчо Аладжов проучва средновековен християнски некропол (Х-XI в.), чиито гробове сега са на дъното на язовира. Сред материалите от некропола е единствения в България средновековен пръстен с надпис на латински PAX. Появата му тук се свързва с времето на Първия кръстоносен поход (1096 г.).

Анкетна карта за изменението на климата попълват в Стамболово

Във връзка с разработването на План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата в община Стамболово, като част от изпълнението на проект “Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“, финансиран по Програма “Опазване на околната среда и климатични промени“, програмен оператор Министерство на околната среда и водите, Общинска администрация Стамболово провеждат анкетно проучване по въпроси за проблемни области, свързани със замърсяването на околната среда и настоящето екологично състояние в община Стамболово.

Анкетата е насочена към представители на следните групи заинтересовани страни в община Стамболово – жители на общината, представители на общинска администрация, представители на местния бизнес и неправителствени организации (НПО). Анкетната карта е анонимна и може да бъде намерена на официалната интернет страница на община Стамболово в електронен вариант, както и на хартия в сградата на община Стамболово. Попълнени и сканирани анкетни карти могат да бъдат изпратени на електронен адрес obshtina.stambolovo@gmail.com или предадени на хартия в деловодството на община Стамболово.

Елени лопатари ще отглеждат в село Пчелари край Стамболово

Fallow deer in the Rhodope Mountains, Bulgaria

В последните часове на 2022 г. 30 елена благополучно пристигнаха в Хасковска област. Животните, които идват от развъдно стопанство в Полша, вече са настанени в специално изграденото съоръжение „Пчелари“ за доотглеждане и разселване на елени лопатари. Негов управител е Фикрет Сербест.

Транспортирането на 4-те елена и 26-те кошути стана със специално пригоден автомобил с ремарке. Пилотна кола, както и експерт от Полша, придружаваше живия товар. На територията на Хасковска област транспортът бе посрещнат от председателя на Ловно-рибарското сдружение в Хасково Желязко Живаков, сътрудници и съветници с опит в разселването на едър дивеч. Всички животни притежават необходимите ветеринарно-медицински документи и специални сертификати. Те са маркирани с капсулирани чипове, осигурено е денонощното им наблюдение със специализирано оборудване и охрана.

Съоръжението за доотглеждане и разселване на елени лопатари на територията на защитената зона „Мост Арда“ е част от инициатива на Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“, финансирана от европейската програма „Околна среда“. Електропастир пази красивите животни в новия им дом. Монтирани са хранилки, солища, сеновал, фургон за наблюдение. Организирана е доставка на фуражи за подхранване – царевица, овес, люцерново сено, сол. Осигурени са санитарни и ветеринарни грижи. Целта е увеличаване на популациите на копитни видове дивеч в района на Източните Родопи. След възпроизводство на елените лопатари те ще се разселват извън съоръжението. Предстои събиране на информация, обобщаване и анализ на развитието на стадото. Достъпът на външни лица до съоръжението е силно ограничен, посочи Живаков. Хасковското сдружение и ловната дружина в Пчелари активно участва в мащабната инициатива още от нейния старт. През декември миналата година НЛРС-СЛРБ отличи трима членове на организацията за дейната им работа.