Архив на категория: Минерални бани

Минерални бани подготвя инфо тур за блогъри и туроператори

BanyПредставители на Община Минерални бани участваха в работна среща, която се проведе в Туристическия информационен център – Хасково. Поредната работна среща на тийм Източни Родопи (Хасково, Свиленград, Минерални бани, Кърджали и Ивайловград) бе свързана с организирането на инфо тур за туроператори и блогъри, който ще се проведе през месец април. Вярваме, че заедно ще популяризираме района по-добре, каза управителят на Информационния център Митра Тодорова.

Клуб „Клас 95” от Минерални бани трети на Балканското по офроуд

PilotiСъстезателите по офроуд от „Клас 95” в община Минерални бани се класираха на престижното трето място на Офроуд феста, който се проведе в Кърджали. Състезанието е първи кръг от Балканската купа за тази година. Над 100 екипажа участваха в надпреварата. Между тях имаше представители на Гърция, Турция и Казахстан. Общата дължина на маршрута тази година бе 300 км. Беспорната заслуга за успеха се дължи на пилота Янко Тенчев и навигатора Радослав Ангелов, информира шефът на клуб „Клас 95” Тенчо Тенчев. Машината с която бе постигнат поредния успех е „Нисан Терано Трофи” – модифициран. Клубът от Минерални бани вече има в актива си една Балканска купа и два пъти е завършвал трети в Балканския шампионат по офроуд.
Иначе самото състезание премина супер екстремно – мръсна газ, разпъване на лебедките, запален автомобил в екстрема, ремонти и разбира се помощ от близо пет хилядната публика. В класа на модифицираните след оспорвана битка победители са представителите на клуб „Svoge 4×4” Калин Митров/Владимир Велков, следвани от Димитър Димтров/Христо Дряновски от „TermoKing”. Турските екипажи отстъпиха първите места на българите и се класираха от 7 до 9 място.
В класа на Прототипите, където бяха и най-многобройните участници от Турция и Гърция, победител е смесеният екипаж Рулис Цикмесоглу/Млен Дечев с 24 минути пред Кириус Пампорис/Евтимас Казанздис.

Офроуд състезатели от Минерални бани трети за Балканската купа

OfroudСлед една година почивка състезателите на община Минерални бани по офроуд отново са във форма. Те завоюваха престижното трето място на Офроуд феста в Кърджали, който е първи кръг от Балканската купа за тази година. Над 100 екипажа участваха в надпреварата. Между тях имаше представители на Гърция, Турция и Казахстан. Общата дължина на маршрута тази година бе 300 км. Повече подробности за състезанието ще ви съобщим по-късно днес.

Логото на Минерални бани върху екипите на колоездачен клуб

BanyОбщина Минерални бани спонсорира Колоездачен клуб „Хасково” със сумата от 1 000 лева. Парите бяха отпуснати с решение на Общинския съвет. Те ще бъдат изразходвани за изработка на екипи на клуба. В тях ще бъде включено и логото на община Минерални бани. Колоездачен клуб „Хасково” организира всяка година състезание за изкачване до връх „Аида” край Минерални бани и този факт надделя при приемане на решението за спонсориране.

Минерални бани спечели проект за мултимедийно шоу на крепостта

BanyОбщина Минерални бани спечели проект за Изработване и интегриране на мултимедийно шоу в археологически обект по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция. Проектът ще се осъществява с валийството в Къркларели, като водещият партньор по проекта е община Минерални бани, информира зам. кмета Нуртин Сабри. Общата стойност на проекта е около 170 000 евро. Дейността по проекта цели пропагандиране, маркетинг и реклама на археологическата забележителност – Крепостта „Топликос” чрез мултимедийно аудиовизуално шоу. То трябва да бъде с възпитателна цел и трайно въздействие, както и да проследява историческото развитие на района, представяйки развитието на крепостта през епохите, поясни още Нуртин Сабри.
Според концепцията на проекта чрез мултимедия в комбинация от звук, светлина, анимация и пушечно шоу ще бъде направена историческа ретроспекция на региона през различните периоди и дейността на човека, свързана с минералните извори. Проектът предвижда още да покаже богатството на природата в Източните Родопи като туристическа дестинация, траките и рудодобива, Рим и построяването на крепостта, както и лечението на римските войски.

Безплатни дърва за огрев ще получат училищата в Минерални бани

BanyОбщина Минерални бани ще предостави безвъзмездно 12 кубика дърва за огрев за нуждите на участък Пожарна безопасност и защита на населението в общинския център. Църквите и джамиите в общината ще получат по 3 кубика дърва, а общинската администрация ще разполага с 30 кубика. Кметствата в населените места ще разполагат с по 6 кубика дърва за огрев, а тези в Караманци и Боян Ботево ще получат по 12 кубика, става ясно от решението на Общинския съвет. За СУ „Христо Ботев” в село Караманци са предвидени 30 кубика дърва, а филиалите на ЦДГ „Снежанка” в селата Караманци, Сърница, Боян Ботево и Ангел войвода ще имат по 10 кубика.

Ще ремонтират читалището в Караманци по проект на общината

KaramanciОбщина Минерални бани кандидатства с проект за реконструкция на читалището в село Караманци. На последното си заседание Общинския съвет даде съгласието си Община Минерални бани да кандидатства по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.100 – МИГ „Минерални бани – Черноочене“, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ„Минерални бани – Черноочене“ с проект: Реконструкция на сграда на читалище в УПИ XI-76, кв.6 с.Караманци, община Минерални бани, област Хасково.
Община Минерални бани се задължава да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ по проекта за реконструкция на читалището и възложи на кмета на общината Мюмюн Искендер при одобряване на проектa, общината да финансира дейностите до възстановяване на средствата, необходими за изпълнението им, според изискванията на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., както и да поеме всички разходи, които са необходими по проекта, но са недопустими по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год. Общински съвет Минерални бани приема, че посоченият проект съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на Община Минерални бани за периода 2014– 2020 г.

Предприемат мерки против пожари в община Минерални бани

BanyПредприемат мерки против пожари в община Минерални бани. По традиция със затоплянето на времето започва почистването на дворовете на жилищни сгради, селскостопански и вилни имоти от сухи треви, клони и стара листна маса.
Обикновено събраните отпадъчни материали се изхвърлят на определените места: контейнери, сметища, площадки за отпадъци и други подобни. Но не са редки и случаите, когато отпадъците се изгарят и то на неподходящи за целта места, без да са взети необходимите мерки за предпазване от пожари. Особено опасно е паленето на сухи треви и храсти в близост до горски масиви, тъй като при наличие на ветрове огънят може за кратко време да обхване големи площи. Служителите от РДПБЗН – Кърджали напомнят на жителите и гостите на областта, че изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи е забранено!
За недопускане на пожари следва да се спазват следните противопожарни правила: Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи. В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). След изгаряне огнището трябва да се изгаси или затрупа с дебел слой пръст.
Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата. Никога не оставайте запален огън без наблюдение! Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности. Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност в горите и земеделските земи трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, гъбари, секачи, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.
Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд. Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за целта места. Преди да запалите огън се уверете, че има осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар. Ако забележите признаци на пожар, незабавно подайте съобщение за пожара на тел. 112! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.

Акция за проверка на колани започна полицията в Минерални бани

KolaniПътната полиция в община Минерални бани започна акция за непоставени предпазни колани от шофьорите и пътниците, липса на детски обезопасителни столчета, както и за мотористи, които не използват каски. Акцията ще продължи до 17-и март и е част от операция на Европейската мрежа на пътна полиция, която се провежда на територията на целия Европейски съюз. „Когато водач не използва предпазен колан, той се наказва с глоба от 50 лева и се отнемат шест контролни точки. Абсолютно същото е и когато водачът превозва пътник, който не използва предпазен колан, или дете, което не е в обезопасителна система, или с предпазен колан. Тогава, когато пътник се вози в автомобил и не използва предпазен колан, глобата също е в размер на 50 лева“.

Клубът по борба „Буря” от Караманци извади още един шампион

KaramanciАдил Мехмедали от Клуба по борба „Буря” в село Караманци е поредният шампион в категорията до 80 кг на държавния шампионат за кадети 15 -16 години, провел се в Бургас. По този повод разговаряхме с треньора Джейхан Тефик, под чието ръководство младите борци на Караманци постигат огромни успехи през последните 2-3 години. Имаме вече няколко изявени състезатели, чието спортно израстване дърпа напред всички състезатели. Мурад Илляз е републикански шампион и Беркай Тефик – също републикански шампион за 2017 и 2018 г. Ако продължават така до 1-2 години можем да очакваме от тях медали от европейски и световни първенства, разказа Джейхан Тефик.
В клуба имаме вече общо трима републикански шампиони, двама вицешампиони и 4-ма с бронзови медали от републикански първенства. Имаме и много медали от международни състезания и турнири. Двамата ни шампиони през тази година вече ще се борят в категорията кадети, за разлика от м.г., когато бяха при момчетата. Останалите ни най-добри състезатели са във възраст „деца”.
Джейхан Тефик е разработил специална методика за подготовка на неговите момчета, но най-важното е обичта към спорта и упоритостта, която проявяват. С най-малките в клуба по борба „Буря” в село Караманци идват да тренират около 26 деца. Затова в залата винаги е пренаселено, но се намира място и за нови желаещи.
Моят първи треньор по борба бе Димитър Нончев. Други треньори, които са работили с мен бяха Иван Динков и Али Мехмедов. В моето семейство също има борци, които са били включвани в националния отбор на Република България, разказа още Джейхан Тефик. Той се е състезавал в елитната група за Хасково и Димитровград.
Спонсор на Клуба по борба „Буря” в село Караманци е кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер. Неговите думи са, че за децата и за спорта винаги трябва да се намират средства. Когато сме финансово обезпечени, ние можем да водим децата на повече турнири и състезания. Така те свикват да излизат на тепиха все по-уверени в себе си и тогава именно идват успехите. Само с две състезания през годината не се постига нищо, добави още треньорът Джейхан Тефик.