Архив на категория: Минерални бани

Мехмед Лятиф подготвя второ заседание на ОбС в Минерални бани

BanyПредседателят на местния парламент в община Минерални бани Мехмед Лятиф подготвя второто за тази година заседание на Общинския съвет. За тази цел той свиква днес постоянните комисии към Общинския съвет. Първа от 10,00 часа ще заседава Постоянната комисия по финанси и бюсжет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет в Минерални бани.
Час по-късно на работно заседание се събира Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. За 11,00 часа е предвидено и заседание на Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. Заседанията ще се проведат в Заседателната зала на Общинския съвет при спазване на всички противоепидемични мерки, информира още Мехмед Лятиф.

В Минерални бани стартира нова услуга „Асистентска подкрепа”

BanyОбщина Минерални бани стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа” в изпълнение на Закона за социалните услуги. Приемът на документи за кандидати за потребители стартира от 1 февруари т.г.
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Личен асистент“. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи могат да бъдат лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Другата целева група са деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:
Заявление-декларация /по образец/;
Документ за самоличност (за справка);
Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;
Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).
Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.
Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 01.02.2021 г. в сградата на Община Минерални бани , всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, и на тел.0879298890

Определиха местата за избирателни списъци в Минерални бани

BanyМестата за поставяне на избирателни списъци за произвеждането на избори за Народно събрание на 4 април т.г. определи със своя заповед кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер. На тях жителите на общината могат да проверят дали имената им фигурират в списъците.
Какви са правилата за гласуване на изборите за народни представители на 4 април за граждани с различен постоянен и настоящ адрес и на хора с трайни увреждания? Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 4 април 2021 година избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателните списъци по настоящ адрес, подавайки лично с документ за самоличност заявление Приложение № 12-НС по образец в сградата на Община Минерални бани.
За избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подават заявление Приложение № 14-НС в срок до 20 март 2021 година включително в сградата на Община Минерални бани.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано с приложено към него копие на документ на ТЕЛК / НЕЛК. То може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общинската администрация по населените места, в които се води регистър на населението /органите по чл. 23, ал. 1 от Избирателния кодекс/ по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК лицето да бъде вписано в избирателните списъци по настоящ адрес.
Пълният текст на кметската заповед вижте тук!

Мултимедийна кула за светлинно шоу вдигнаха на „Свети Дух”

BanyМултимедийната кула вече е вдигната, започваме оборудването и, а напролет крепостта „Свети дух“ ще бъде с ново светлинно и мапинг шоу. Община Минерални бани е организация изпълнител на проекта „Промотиране и развитие на туризма чрез историята PATH”, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма Интеррег-ИТП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020. Партньор по проекта е Специалната провинциална администрация Киркларели, Турция. Продължителността на проекта е 24 месеца, а стойността му е 421 584 евро. Договорът за субсидията бе подписан на 26.02.2020 г.
В рамките на проекта ще бъдат изпълнени мерки за рехабилитация и експониране на крепостта Топликос. Предвидени са дейности за благоустрояване на прилежащите пространства около крепостта, реконструкция и рехабилитация на алейната мрежа в парковата среда, повишаване на достъпността до обекта, вкл. за хора в неравностойно положение, осигуряване на парково и художествено осветление на археологическия паметник, създаване на места за отдих и обособяване на зона за организиране на събития, пърформанси на открито и временни туристически атракции. В допълнение, крепост „Топликос“ ще бъде експонирана посредством съвременни методи и средства, целящи максимално достъпно представяне на историята на село Минерални бани през вековете. Мултимедия в комбинация от звук, светлина, анимация и пушечно шоу ще представи развитието на крепостта в различните епохи. Това аудиовизуалното шоу е съвременен метод за маркетинг и реклама на археологическия обект чрез пресъздаване на образи, картини и движения.

В Минерални бани ще има 15 избирателни секции

Bany15 избирателни секции ще има на територията на община Минерални бани за произвеждането на избори за Народно събрание на 4 април т.г. Това разпорежда в своя заповед кмета на общината Мюмюн Искендер. По две секции ще има в общинския център Минерални бани и Караманци. В останалите населени места избирателните секции са по една. Пълния текст на кметската заповед вижте тук!

Интерес към Минерални бани въпреки пандемията

BanyВъпреки пандемията интересът на българските туристи към община Минерални бани не стихва. Хората идват тук най-вече заради процедурите с минерална вода, която е равна по качества на тази в Карлови Вари, но в останалата част от времето, което прекарват тук разглеждат мегалитните комплекси и древни светилища, които са силно концентрирани в района. Най-предпочитаните местни дестинации са Орлови скали, Купена и Змийския град край село Сърница, Градът на Слънцето над село Ангел Войвода, Гарваница, Шарапаните и Айкаас над село Брястово. Интерес предизвикват също така крепостта „Свети Дух” и Мечите дупки в самия общински център.

Градушка църквица почитат в село Брястово

BanyГрадушката църква е християнизирана древнотракийска сакрална територия намираща се в едноименната местност, на хълма Дидьоу, североизточно от село Брястово, община Минерални бани, в скална площадка, покрита с наносен слой почва на хълма Дидьоу, около вековен дъб, който местните наричат „дъбичката“ са натрупани дребни и едри необработени камъни, оформящи около дървото висок кръг, с диаметър 2.5 m и височина 1 m. Кръгът е отворен от запад, като по някои от камъните личат следи от вторична обработка. При своеобразният вход на съоръжението е опрян куполовиден капак, вероятно принадлежал към градеж на долмен.
Каменният кръг се поддържа от местното население на с. Брястово. Ежегодно, в първия четвъртък след Спасовден, хората от селото идват до мястото, за да се черкуват, за да не ги бие градушка. По спомени на местните жители, дори преди 1989 година, на това място в този ден винаги са се събирали жителите на селата Брястово, Сусам, Спахиево, че и дори на по-далечни села за курбан, който предварително бил осветяван в църквата на Брястово. Местните хора наричат своеобразният патрон на мястото Градуш, към който отправят молитви, за да умилостивят.
По данни на краеведката Яна Манолова в годините след 2000-та, курбанът събира все по-малко хора, но най-ревностните християнки от с. Брястово задължително организират обредните дейности всяка година. Според местните жители на това място се е чествало Успение на Пресвета Богородица. Според Манолова, местните жители, които поддържат ритуалният обред при Градушка църква, знаят че в православният календар не съществува ден на Свети Градуш, както и че няма такъв канонизиран светец, те продължават традиция, която прадедите им са предали и практикували от незапомнени времена.
Ритуалът изпълняван тук включва полагане на икона в каменния кръг до дъбовото дърво. Пред иконата се полагат цветя и се поставя осветена свещ. Кръгът се поръсва със светена вода, след което се разстилат месали (донесени от селската църква), върху които се поставят даровете донесени от местните жители – най-вече домашно омесени пити. Мястото се кади с тамян, всеки от участниците запалва свещ, която поставя върху обредните хлябове, след което се прочита молитва за тих, спокоен и плодоносен дъжд, който да не вреди, а да бъде полезен за реколтата. След прочитането на молитвата присъстващите се черпят с донесените ястия за дар и оставят порции от тях до дъба.
Според Яна Манолова, въпреки че обредът е приел някои елементи от християнската обредност, повечето му характеристики обаче го отличават от същата.

В Минерални бани „осиновяват” кошери

BanyМлади семейства от община Минерални бани вече са осиновили кошер. Кампанията „Осинови кошер” започна преди година. За тези дванадесет месеца над 20 пчелари са се присъединили към нея. С „осиновения кошер” всяко от тези семейства вече има по още около 60 000 нови членове. В същото време помагат и на пчеларите, които се грижат за пчелите им, и получават висококачествен мед.
„Има един много негативен тренд на изчезване на българския пчелар. Всички чуваме аз изчезването на пчелите изобщо, но един от големите проблеми е, че е неефективно да се занимаваш с пчеларство днешно време. Бизнесът не върви. Нашата цел е да промотираме този страхотен български занаят, който всъщност е в основата на аграрната икономика.“

Община Минерални бани информира за Преброяване 2021

BanyОбщина Минерални бани информира гражданите, че Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще започне в 0.00 часа на 7 септември 2021 г. и ще приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година. Това беше решено на заседание на Министерски съвет.
Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 година. Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и жилищата ще се извърши от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври 2021 година. Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на най-мащабното статистическо изследване, ще се отнасят към 0.00 часа на 7 септември 2021 г., което е т.нар. критичен момент на преброяването. Решението на Министерския съвет е взето на основание чл.З. ал.4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. и във връзка с продължаващата епидемиологична обстановка в страната.

В Минерални бани стартира данъчната кампания

BanyОт 4 февруари 2021 година в община Минерални бани стартира данъчната кампания за събиране на местни данъци и такси. Това съобщиха от отдел „Местни данъци и такси“ към Общинска администрация. Всеки, който плати данъчните си задължения до 4 май 2021 г. ще ползва 5% отстъпка. Данъците могат да се платят на каса в отдел „МДТ“, по банков път и чрез посредници ИЗИПЕЙ, Български пощи и Банка ДСК.