Архив на категория: Минерални бани

ОбС в Минерални бани провежда 29-то редовно заседание

Общинският съвет в Минерални бани провежда днес от 11,00 часа своето 29-то редовно заседание. В проекта за дневен ред са включени 11 докладни записки, каза председателят Мехмед Лятиф.

Сред по-важните от тях са определяне правомощията на представителя на общината в редовното Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение – Хасково АД. Общинските съветници ще трябва да се произнесат и по решение за осигуряване на съфинансиране за проект “Рехабилитация и модернизация на спортна и детска площадка в с. Караманци”. Проектът е внесен пред СНЦ “МИГ Минерални бани – Черноочене” по Стратегията за водено от общностите местно развитие, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Предстои да бъде приета и Програмата за развитие на физическото възпитание и спорт в община Минерални бани за 2023-2024 г. Предстои и приемане на актуализация на Годишната програма за развитието на читалищната дейност в община Минерални бани за 2023 г. Сред останалите докладни са приемане на план-извлечение за сечта от широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани, отпускане на еднократни финансови помощи и актуализиране на годишната програма за 2023 г.

“Чудесия” с голямата награда на етнофестивала в Минерални бани

“Чудесия” от Пазарджик спечели Голямата награда на 20-я международен детски етнофестивал в Минерални бани. Проявата, организирана от КНСБ и Благотворителен фонд “Проф. д-р Желязко Христов” завърши късно снощи на сцената на Летния театър в родопската община. Наградите на победителите връчиха кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер и Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева. Най-много награди в различните категории отнесе със себе си “Галаксико” – Димитровград. Цели две журита оценяваха изпълненията на участниците – едно за танцово изкуство и едно за музикално изпълнение.

А ето и имената на всички наградени участници в отделните категории:

Голямата награда „Проф. д-р Желязко Христов”

Представителен танцов състав „Чудесия” – Младежки дом, гр. Пазарджик

Голяма награда за модерен балет, хип-хоп, спортни танци и класически балет

Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Голяма награда за фолклор

Представителен детско-юношески танцов ансамбъл „Северняче”, град Попова

Специални награди за участниците от чужбина

Фолклорен ансамбъл „Люпчо Сантов”, Република Северна Македония

Хор – Медецки културен център, Белград, Република Сърбия

Фолклорна група за култура и изкуство „Игало”, Република „Черна гора”

Ансамбъл за традиционно музикално и танцово изкуство „Мегдан”, Републиа Северна Македония

Вокална група „Тараклийче”, гр. Тараклия, Република Молдова

Културен център „Чокърлия”, гр. Анений Ной, Република Молдова

Специални награди на фестивала

Награда за най-малък и талантлив участник от Царевични пръчици „Зайо Байо”

Виктория Белчарска – детски танцов състав „Софиянчета”, НЧ „Св. Георги Победоносец”, гр. София

Специална награда на Сдружение на танцовите дейци

Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Елица”, гр. Пазарджик

Специална награда на Синдиата на българските учители

Яна Стефанова, СУ  „Йордан Йовков”, гр. Кърджали

Специална награда на община Минерални бани

Пламена Манолова, НЧ „Васил Левски”, община Кирково

Специална награда на Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов”

Мъжка група за народно пеене към СУ „Св. Климент Охридски”, София

Специална награда за оригинална хореография

Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Елица”, гр. Пазарджик

Категория класически балет

Първа възрастова група от 15 до 18 г.

Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Втора възрастова група от 11 до 14 г.

Балет „Миронова”, НЧ „Напредък”, гр. Радомир

Първа възрастова група от 5 до 10 г.

Балетна школа „Алегро” – Младежи център – Хасково

Категория спортни танци

Трета възрастова група от 15 до 18 г.

Награда не се присъжда

Втора възрастова група от 11 до 14 г.

Награда не се присъжда

Първа възрастова група от 5 до 10 г.

Мажоретен състав към СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, Минерални бани

Категория хип-хоп

Трета възрастова група от 15 до 18 г.

Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Втора възрастова група от 11 до 14 г.

Суан денс къмпани

Първа възрастова група от 5 до 10 г.

Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Категория характерни танци

Първа възрастова група от 15 до 18 г.

Първо място – Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Второ място – Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Трето място – Милениум арт, НЧ „Св. Климент Охридски”, гр. Хасково

Втора възрастова група от 11 до 14 г.

Първо място – Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Второ място – Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Трето място – Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Първа възрастова група от 5 до 10 г.

Първо място – Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Второ място – Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Трето място – Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Каегория Модерен балет

Трета възрастова група от 15 до 18 г.

Първо място – Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Второ място – Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Трето място – Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Втора възрастова група от 11 до 14 г.

Първо място – Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Второ място – Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Трето място – Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Първа възрастова група от 5 до 10 г.

Първо място – Мартин Димитров и Габриела Антонова, Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Второ място – Габриела Антонова и Дария Пиргова, Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Трето място – Балетна школа „Алегро”, Младежки център – Хасково

Категория специални награди за фолклор

Награда за оригинално изпълнение на автентичен фолклор – Културно-артистично дружество „Млад Металец”, Сараево, Босна и Херцеговина

Пресъздаване на народен обичай – Фолклорна група „Житената питка” – Гимназия по хлебни и сладкарски технологии, гр. София

Категория ансамбли

Трета възрастова група от 15 до 18 г.

Представителен фолклорен състав „Арсенал”, гр. Казанлък

Втора възрастова група от 11 до 14 г.

„Башчаршия”, Сараево

Първа възрастова група от 5 до 10 г.

Детско танцово студио „Хорце”, СУ „Боян Пенев”, гр. София

Категория камерни танцови групи

Трета възрастова група от 15 до 18 г.

Камерна група „Самодива”, гр. Пловдив

Втора възрастова група от 11 до 14 г.

Формация „Димитров”, гр. Нова Загора

Първа възрастова група от 5 до 10 г.

Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Категория фолклорни танци, танцови колективи

Трета възрастова група от 15 до 18 г.

Първо място – Представителен танцов ансамбъл „Хасково”

Второ място – „Мегдан”, Северна Македония

Трето място – Културно дружество „Полет”, Сърбия

Втора възрастова група от 11 до 14 г.

Първо място – Танцова група „Български извор”, Училище за изкуства гр. Тараклия, Република Молдова

Второ място – Детски танцов състав „Кремиковче”, НЧ „Светлина”, Кремиковци

Трето място – „Веселите шопчета”, гр. София

Първа възрастова група от 5 до 10 г.

Първо място – Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Елица”, Пазарджик

Второ място – „Мегдан”, Северна Македония

Трето място – Фолклорна група „Пчеличка”, ДГ „Зорница”, гр. Смолян

Категория инструментални групи

Първо място – Дует „Гъдулки”, Иван Деривълков и Юлия Кирлева, гр. Тараклия, Република Молдова

Второ място – не се присъжда

Трето място – не се присъжда

Категория вокални групи

Втора възрастова група от 11 до 14 г.

Първо място – Фолклорен център за личностно развитие при ОДК – Смолян

Второ място – Вокална студия „Дъга”, гр. София

Трето място – Вокална група „Звънче”, Кюстендил

Категория вокал, попизпълнители индивидуални

Трета възрастова група от 15 до 18 г.

Първо място – Павел Шияков, гр. София

Второ място – Теодора Терзиева, гр. София

Трето място – Феличия Попа, Молдова

Втора възрастова група от 11 до 14 г.

Първо място – Домна Коцинова, гр. София

Второ място – Деяна Коцинова, гр. София.

Трето място – Теодора Стоянова, гр. Велико Търново

Категория вокални групи

Първо място – не се присъжда

Второ място – Група за автентичен фолклор „Кристал”, НЧ „Иван Вазов”,, гр. Мадан

Трето място – Вокална група „Изворче”, НЧ „Заря”, Минерални бани

Категория индивидуални танцьори

Трета възрастова група от 15 до 18 г.

Първо място – Антоана Стефанова, Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Второ място – Жаклин Златева, Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Трето място – Джорджия Раявлахова, Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Втора възрастова група от 11 до 14

Първо място – София Панчева, Център за подкрепа на личностното развитие „ЦИКО”, гр. София

Второ място – Мелис Смаил, Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Трето място – Алекс Жечева, Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Първа възрастова група от 5 до 10 г.

Първо място – Мартин Димитров, Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Второ място – Габриела Антонова – Общински център за танцово изкуство „Галаксико”, Димитровград

Трето място – Габриела Маджарова, Младежки център Хасково

Категория инструменталисти

Първо място – Радостин Ислямов НЧ „Васил Левски”

Второ място – Веселин Добрев, 144 СУ „Народни будители”, гр. София

Трето място – Карина Фиданчева – гр. София

Индивидуални изпълнители певци

Трета възрастова група от 15 до 18 г.

Първо място – Валерия Делчева, НЧ „Иван Вазов”, гр. Мадан

Второ място – Даляна Манева, СУ „Любен Каравелов”, гр. Пловдив

Трето място – Дора Димитрова, вокално студио „Нуша”, гр. София

Втора възрастова група от 11 до 14 г.

Първо място – Емануела Божкова, вокално студио „Нуша”, гр. София

Второ място – Васил Чечков, ОДК Смолян

Трето място – Лъчезар Пейчев, ОДК Смолян

Първа възрастова група от 5 до 10 г.

Първо място – Даниел Мерков, ОДК – Смолян

Второ място – Петя Карабелова, вокално студио „Нуша”, гр. София

Трето място – Константин Фиданчев, 79-то училище „Индира Ганди”, гр. София

Младостта и талантът на Балканите се изсипа в Минерални бани

Областният управител на област Хасково Красимир Ангелов бе специален гост на откриването на Международния детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“, който се провежда в Минерални бани. Той  се организира по съвместна инициатива на КНСБ и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ съвместно с Община Минерални бани.

Присъстващите се поклониха и положиха цветя пред паметника на основателя проф. д-р Желязко Христов преди откриването на Международния детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“. Началото на фестивала бе поставено от президента на КНСБ Пламен Димитров. „Този фестивал е изключително мащабен и посреща всяка година хиляди участници, както от различни градове и села в страната, така и от други държави като пъстра дъга от етническите различия и възпитава в етническа и религиозна толерантност децата. Той носи със себе си не само песни и танци,  но е извор и на нови приятелства и незабравими мигове и спомени за участниците. Продължавайте да пазите традицията жива! Честит празник!“, каза в словото си г-н Ангелов. Кметът на Община Минерални бани Мюмюн Искендер изрази своята радост от големия интерес на таланти от различни страни, които ще се представят на местната сцена. Участие в 20-тото издание на фестивала ще вземат 2000 деца. 80 индивидуални изпълнители и 50 групи от 19 области и 26 населени места в страната ще се включат в двудневния форум. 17 са танцовите групи и индивидуални изпълнители от чужбина. Гости има от Молдова, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Северна Македония.

20-ят Международен етнофестивал започва в Минерални бани

20-ят международен детски етнофестивал започва днес в община Минерални бани. Организатор на проявата е Конфедерацията на независимите синдикати в България и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“. Юбилейното издание на международния детски етно фестивал „Децата на Балканите с духовност в Европа“ се провежда на 31 май и 1 юни в община Минерални бани, област Хасково. Съорганизатор на събитието е Община Минерални бани. Медиен партньор е Българска национална телевизия.

Началото на етно фестивала е поставено през 2001 г. по идея на лидера на КНСБ – проф. д-р Желязко Христов.  През годините фестивалът се превърна във вълнуващ и очакван детски празник. През фестивалните дни се представят деца – певци, инструменталисти и танцьори от цялата страна и чужбина. Основната идея, заложена още със създаването на етно фестивала е да разкрием красотата на света в неговото разнообразие от етноси и националности. Детският етно фестивал носи послания за единство и общо бъдеще на Балканите, Европа и света. Желанието ни е да научим децата на толерантност и уважение към културните и духовни ценности на различните етноси и националности.

Тази година в двадесетото юбилейно издание на детския фестивал участват близо 2000 участници и гости, в т.ч. 50 групи и 80 индивидуални изпълнителя, от 19 области и 26 населени места от територията на цяла България, 17 танцови групи и индивидуални изпълнители от чужбина – от Босна и Херцеговина, Молдова, Северна Македония, Сърбия, Турция и Черна гора. Ще бъдат представени над 70 училища, читалища, детски градини, центрове и школи от България и извън пределите на страната ни.

20-ия Юбилеен международен детски етно фестивал започва от 10,00 ч. днес в Летния театър на община Минерални бани и ще продължи до следобедните часове на 1-ви юни, когато ще се извърши официално награждаване на участниците и ще се проведе Галаконцерт. Преди официалното откриване, музикални групи от всички националности, представени в етно фестивала се включиха в празнично шествие, водено от Забавно-духов оркестър при Община Димитровград и малки  артисти от ОЦТИ „Галаксико“. Почетена бе паметта на създателя на детския етно фестивал – проф. д-р Желязко Христов, който ни вдъхнови да продължим да реализираме неговата идея през годините.

Българската национална телевизия, ще изготви два концерта с изпълнения на най-добре представилите се участници през двата фестивални дни. Двата концерта ще бъдат излъчени по БНТ 1, БНТ 2 и БНТ 4. Ще бъде заснет и документален филм за етнофестивала. Студио „Мелодия“ е сред нашите партньори и ще заснеме всички изпълнения от фестивалната програма. Всички участници в детския етно фестивал имат възможност да получат на видеозапис своето изпълнение по предварителна заявка на място в Летния театър на с. Минерални бани или на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6ez_l2ChEtstqUoM1wj5WDTh5n_sQk_4pHvyAsrmU1OH75A/viewform?usp=sf_link

Минерални бани очаква 20-ят Международен детски етнофестивал

Близо 2 000 участници и гости се очакват на 20-ия юбилеен международен детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“ на 31 май и 1 юни в Минерални бани. Организатори са Конфедерацията на независимите синдикати в България и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“.

Записани са 50 групи и 80 индивидуални изпълнителя от 19 области и 26 населени места от територията на цяла България, 17 танцови групи и индивидуални изпълнители от чужбина – от Босна и Херцеговина, Молдова, Северна Македония, Сърбия, Турция и Черна гора. Ще бъдат представени над 70 училища, читалища, детски градини, центрове и школи от България и извън пределите на страната ни. 20-ия Юбилеен международен детски етно фестивал ще се открие на 31 май от 10 ч. в Летния театър на Минерални бани и ще продължи до следобедните часове на 1 юни, когато ще е официалното награждаване на участниците и ще се проведе Галаконцерт. Преди официалното откриване, музикални групи от всички националности, представени в етно фестивала ще се включат в празнично шествие, водено от Забавно-духов оркестър при Община Димитровград и малки артисти от ОЦТИ „Галаксико“. Ще се почете паметта на създателя на детския етно фестивал – проф. д-р Желязко Христов.

Специален гост ще бъде Нели Андреева – дългогодишен солист на НФА „Филип Кутев“. Създател и диригент на Хор „Нуша“. Преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Нели Андреева ще проведе майсторски клас, по време на който ще бъдат разучени две български народни песни, като се наблегне на орнаментиката в песента. Участникът, който най-добре изпълни песента ще има възможност да участва в заключителния Галаконцерт на фестивала. Паралелно с конкурсната програма на детския етно фестивал участници и гости ще могат да се запознаят с традиционни български художествени занаяти, със съдействието на Задругата на майсторите на народните художествени занаяти – София. Ще бъдат представят занаятите, които упражняват – везба, работа на фуркет и шиене на кене, ръчно плетиво, плъстени изделия, фолклорни кукли и накити, грънчарство, ръчно рисувани тъкани, рисувани съдове и др. Децата ще могат да се включат в Работилница „Сръчни ръце“ на Център за изкуство, култура и образование – София. Жителите на Минерални бани ще представят на участници и гости традиционни кулинарни изкушения. Екскурзовод от Община Минерални бани ще запознае по-любознателните гости на фестивала със забележителностите в района.

Комплекс “Дейзи” в Минерални бани открива сезона днес

Комплекс “Дейзи” в Минерални бани открива сезона днес. Това обяви неговият собственик Господин Чонков. Мислехме да отворим седмица по-късно, но заради 20-ят Муждународен етнофестивал “Децата на Балканите – с духовност в Европа”, който се провежда на 31 май и 1 юни се налага да започнем сезона малко по-рано, обясни още предприемачът.

Комплексът включва 3-звезден хотел, който разполага с открит басейн с минерална вода, разположен в прекрасна лятна градина. Към басейна има обособено джакузи за воден масаж, както и малък басейн за ползване на водата с лечебна цел. Разбира се, комплексът разполага и с отделен басейн за деца, бюфет за топли и студени напитки и закуски. До басейна има осигурен достъп и за инвалиди. За дните на Етнофестивала тук ще бъдат настанени членовете на журито, сподели още Господин Чонков.

Кметът на Минерални бани отправи поздрав за 24 май

Кметът на община Минерални бани – Мюмюн Искендер изпрати поздравителен адрес по повод 24 май Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

“Върви народе възродени, към светла бъднина върви

с книжовността, таз сила нова, ти чест и слава поднови…”

Думи, които всеки български гражданин знае от момента на пристъпването на училищния праг за първи път. Думи, които често пъти изговаряме наизуст без дори да се замислим за смисъла и гордостта, които носят.

24 май не е просто поредния официален празник – това е денят, в който всеки български гражданин може с гордост да каже, че е потомък на нация, заемаща стратегическо място в историята на Европа. 24 май е символ на достойнство, традиция и духовност.

Достойнство, защото на този ден честваме азбуката, която сме дали на света и която ни дава самочувствие, образованост и културна независимост.

Традиция, най-дълго празнуваният ни празник в историята – вече повече от 200 години.

Духовност – празник не на политици и военни, а на културата и науката. На хората, градящи устоите на нацията, на хората даващи ни идентичност и на тези, които възпитават поколенията след нас.

Уважаеми дейци на българското образование, наука и култура, честит празник на славянската писменост, на българската просвета и култура!

Бих искал да поздравя всички Вас – представителите на българската култура, наука, образование и изкуство. Всички, които са избрали словото, науката, баграта и музиката. Да поздравя българските учители за това, че при всичките несгоди, при всичките проблеми продължават все така възрожденски да водят нашите деца към света на знанието. Мюмюн Искендер – Кмет на община Минерални бани

Канадски бизнесмен премина пеша през Минерални бани

Канадският бизнесмен Крейг Кохон премина пеша през Минерални бани на път за Истанбул. Той решава да извърви пеша разстоянието от Лондон до Истанбул в кампания за премахването на въглеродния диоксид от атмосферата. Преминава през България от 7 до 23 май, като на 19 май премина през родопската община.

През 2022 г. г-н Кохон открива своята кампания Walk it back, след като става първото частно лице, което решава да изчисли собствения си въглероден отпечатък. Той е мотивиран да извърви пеша разстоянието от 4000 км от Лондон до Истанбул, като пристигне в Перлата на Босфора точно за 60-я си рожден ден. За да достигне целта си и да повиши информираността г-н Кохон трябва да премине през 82 града. По пътя си се среща и върви заедно с представители на местната власт, бизнеса, екоактивисти, учени и лидери, с които обсъжда възможности и предизвикателства по темата.

Борците от Караманци с два бронзови медала от турнир в Румъния

Борците от Спортен клуб “Буря” с. Караманци се завърна с два медала от международен турнир в Румъния. В надпреварата участваха състезатели от 20 държави, каза треньорът на клуба Джейхан Тефик. Мурат Иляз достигна до трето място в своята категория. Вторият ни състезател Беркай Тефик също се класира трети, каза още Джейхан Тефик.

В Минерални бани ще борят популацията на безстопанствените кучета

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета прие Общинският съвет в Минерални бани. Тя е разработена за периода 2023-2028 година и е допълнена от План за действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Минерални бани.