Архив на категория: Ивайловград

Подпомагат производителите на картофи в Ивайловград

British new potatoes
British new potatoes
Подпомагат производителите на картофи срещу вредители в Ивайловград. Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ одобри финансов ресурс от 1 млн. лева за 2018 година по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите. Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на почвения вредител.
Схемата е нотифицирана пред Европейската комисия през юни 2015 г. и е със срок на прилагане до 2020 година. Целта на помощта е ограничаване на загубите от разпространението на почвени вредители по картофите на територията на България. Производителите на картофи могат да кандидатстват за подпомагане от 20 март до 15 май. Заявления по схемата ще се приемат в областните дирекции на Фонда. До 31 май земеделските стопани трябва да представят отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения. Срокът за сключване на договори и изплащане на помощта е до 22 юни 2018 година.

Ивайловградското село Меден бук иска детски кът

IvaylovgradКметството на ивайловградското село Меден бук кандидатства със свое проектно предложение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за изграждане на детски кът в селото. Местната администрация на населеното място е внесла документи за участие в конкурс, обявен от МОСВ по Националната кампания „За чиста околна среда – 2018” на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Внесеното проектно предложение включва почистване, озеленяване и облагородяване на общински терени и изграждане на детски кът за отдих в село Меден бук, община Ивайловград. Стойността на проекта е 9980.60 лева

Хората в Ивайловград да не вярват на сделки за климатици

IvaylovgradПолицията съветва хората в Ивайловград да не вярват на сделки за климатици и радиатори по телефона. Поради зачестилите напоследък случаи на телефонни измами, полицията запознава гражданите с някои от основните сценарии, използвани от пресъпниците.
На стационарния ви телефон се обажда мъж, който се представя за Ваш близък или роднина. Същият заявява, че извършва сделка за закупуване на климатици или радиатори (в зависимост от сезона) и е необходимо техниката спешно да бъде капарирана. Моли за съдействие, защото в момента е възпрепятстван, а ако не се плати капарото сделката ще пропадне и той ще изгуби голяма сума пари. Казва, че ще Ви се обади служител на фирмата, от която ще бъде закупена техниката, с когото да се разберете за начина на предаване на исканата парична сума. Малко по-късно получавате обаждане от човек, който се представя за служител на голяма търговска верига, обяснява, че ще изпрати човек със служебен автомобил да вземе капарото и иска да продиктувате точния си адрес и личните си данни. След предаване на парите на мнимия представител на търговската фирма, контактът с вас се прекратява.
Веднага позвънете на тел. 112 (избира се безплатно), но по възможност от друг телефонен апарат, а не от апарата, на който са се обадили измамниците – ако не е прекъсната връзката от предишния разговор, при набиране на нов номер, отново ще се свържете с тях.
Не съобщавайте лични данни (име, ЕГН, адрес) или номера на банкови сметки. Свържете се с близките си. Ако в момента нямате връзка с тях, се посъветвайте със съседи, на които имате доверие. Не се съгласявайте да давате никакви пари на ръка на непознати хора, без значение за какви се представят. Не се съгласявайте да хвърляте парични суми или златни накити от жилището си или да ги оставяте на места без надзор.

Ивайловград подписа договор за инфраструктурен проект

IvaylovgradКметът на Община Ивайловград Диана Овчарова подписа договор за най-големия инфраструктурен проект отпускане на финансиране на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Държавен фонт „Земеделие“ отпусна субсидия в размер на 4 212 289,39 лв. за подобряването на междуселищната пътна инфраструктура за целите. Ще бъде извършена рехабилитация и реконструкция на пътна и тротоарна настилка. Ще се изградят подземни тръбни мрежи за широколентов интернет.
Благодарение на проекта ще бъдат ремонтирани пътните отсечки: Ивайловград – село Свирачи, кв. Лъджа – Мананастирът „С. св. Константин и Елена“ – Римски мост, село Планинец – село Соколенци, село Железино – село Гугутка / Железино – Пъстрок/, село Свирачи – село Мандрица / Белополяне/. „Ние можем, мислим и имаме капацитета да го направим! Това на всички езици се нарича експертност!“, сподели Кметът на община Ивайловград Диана Овчарова.

Ивайловград почете паметта на загиналите тракийци

IvaylovgradС поднасяне на венци и цветя пред паметниците на Капитан Петко Войвода и Яни Попов, и с програма с участието на Тракийски клуб „Яни Попов“, бе отбелязан Деня на Тракия в Ивайловград. На 26 март се чества подвигът на българските войни, паднали край Одрин и тракийските полета, както и почитта и паметта към хилядите българи – тракийски бежанци, намерили подслон в пределите на България и запазили родовата си памет. Тракийските дружества в България и до днес съхраняват за потомците си спомена за този ден – 26 март 1913 г. От тази паметна дата, от силата, от доблестта и патриотизма на българските герои, ние черпим вдъхновение и гордост.
Венци и цветя в знак на признателност към воините, паднали край Одрин през 1913 г., и хилядите тракийски бежанци, пред паметниците на Яни Попов и Капитан Петко Войвода поднесоха: Общинска Администрация Ивайловград, Общински Съвет – Ивайловград, Тракийски клуб „Яни Попов” – Ивайловград, Общинско предприятие „Спектър” – Ивайловград, Общинско предприятие „Общинско горско” Ивайловград, Народно читалище „Пробуда 1914” – Ивайловград, Общински исторически музей и Туристически информационен център – Ивайловград, СУ „Христо Ботев” – Ивайловград, Районно Управление полиция – Ивайловград, Пенсионерски клуб „Лъджа”, Политическа партия „ГЕРБ” – Ивайловград, Общински Съвет на БСП.

Почистват Ивайловград предпразнично

IvaylovgradПо традиция всяка година преди Великденските празници община Ивайловград организира кампания за пролетно почистване. Като Кмет на Община Ивайловград, избран да представлявам Вашите интереси и да работя заедно с Вас за възраждането на Ивайловград, Ви призовавам да почистим и подредим нашия общ дом. Тазгодишната кампания ще започне на 24 март и ще продължи до 31 март.
Инициативата „Пролетно почистване”, обединява нашето желание да живеем и работим в среда по-добра от вчерашната и по-надеждна от утрешната. Сега е момента да почистим дворовете си, междублоковите пространства, тревните площи, тротоарите, стълбищата – всички места, чрез които прозира нашия образ и нашия начин на живот. Призовавам гражданите да се съобразят с това и да не паркират автомобилите си по уличните платна, за да се улесни почистването им.
Община Ивайловград апелира отново да се спазват принципите на събиране и дава подробни указания. За извозването на отпадъците ще бъде предоставена техника от общината, която предварително може да заявите на телефон: 03661/60-90.
Разчитаме на гражданите да участват при товаренето на отпадъците. Да се включим в кампанията за почистване на община Ивайловград, да посрещнем честити предстоящото Възкресение, да направим територията, в която живеем по-красива, по-чиста, по-човешка. От това ще спечелим всички.

Откъде идва името на село Хухла

HuhlaСъществуващата близост между групата български села – Хухла, Камилски дол, Горно селци и Покрован се определя не само от географското им разположение и климатичните условия, но и от еднаквостта на материалната и духовна култура – бит, поминък, обредни практики и обичаи. Еднаква е и традиционната им носия, особено женската. Всичко това дава основание да се смята, че те имат общи корени и че е възможно възникването им в един и същ период. От къде идва името на селото – „Хухла”? Отговор на този въпрос дава Атанас Примовски в своето изследване „Бит и култура на родопските българи”. Според него то е свързано с въглищарството. Дървеният материал за получаване на въглища се изгаря на определени места. Тези места наричат „хохаи”, „хохли” или „ хухлеи”, а майсторите на дървените въглища „хухленджии”.
Възможни са и други обяснения за произхода на името на селото, но това изисква допълнителни проучвания. Основният поминък на жителите на с. Хухла е дребно земеделие и животновъдство, но през 19 в. до началото на 20 в. важно място заема въглищарството. Макар, че земята е бедна, почвата глинеста и песъчлива в с. Хухла отглеждат пшеница, ръж, ечемик, овес, царевица, памук, сусам, анасон, фасул, а по-късно и тютюн. Занимават се и с бубарство. Малкото количество не особено плодородна земя ги кара да търсят препитание в други поминъчни дейности. Заедно със селяни от близките села Камилски дол, Покрован, Горно селци, създават жътварски групи, които работят по бейските чифлици в Одринско и Беломорието. Най-много жътвари се събирали от селата Хухла и Горно селци. След като приключат жътвата в чифлика те се завръщали в селото и се наемали да жънат и в съседните турски села. Близките връзки между тези български села се запазват и в по-ново време. Намаляват контактите само с жителите на с. Покрован, след като покрованци приемат униятството през втората половина на 19 в.

Язовир Ивайловград не прелива, има още много свободен обем

YazovirЯзовир „Ивайловград“ не прелива и има още много свободен обем, който да поеме прииждащи от снеготопенето и дъждовете води, научи „Нов живот“. Турбините на ВЕЦ „Ивайловград“ са пуснати, което също допринася за увеличаване на дебита на Арда в долното й течение преди вливането й в Марица на територията на Гърция. В участъка след стената на язовир „Ивайловград“ в Арда се вливат и някои по-малки притоци и дерета, които също са пълноводни в този момент.

Среща със собственици проведе кмета на Ивайловград

KmetВ малката зала на НЧ „Пробуда 1914“ Ивайловград се проведе съвместна среща с Кмета на Община Ивайловград – Диана Овчарова и Управителните съвети на Сдруженията на собствениците и самите собственици от жилищни сгради, за които е отворена процедура за подаване на проектни предложения за участие по програма за повишаване на енергийна ефективност по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. Присъстваха представители на Сдружението на собствениците и собствениците на жилищните сгради от съответните адреси.

Ученици представиха доклади в музея на Ивайловград

IvaylovgradПриятелството между Общински Исторически музей и СУ „Христо Ботев” се затвърди окончателно вчера, когато учениците, участвали в Националната ученическа историческа конференция, състояла се в Кърджали, представиха своите доклади в музея. Магдалена Райкова, Теодор Манолов, Пламен Карапейков и Мартина Ванчева са учениците, които представиха Ивайловград в конференцията.
С представения си доклад за „Капитан Петко Войвода – защитникът на Родопите” Магдалена Райкова спечели първа награда, а всички участващи в ученическата конференция получиха специални грамоти, които бяха връчени от директорът на СУ „Христо Ботев“ г-жа Александра Хорозова. Директорът на Общински исторически музей Величка Чорбаджиева сподели, че е щастлива от факта, че презентациите на докладите се състояха точно в музея, в залата „Нова история”, и изрази подкрепата си към учениците.