Бивш клуб на Стоичков получава 20 000 лева издръжка от общината

Бившият клуб на Христо Стоичков „Хеброс 1921“, който има 100-годишна история ще получи от община Харманли субсидия в размер на 20 000 лева. Във връзка със Заповед № РД-1420 от 27.05.2024 г. на Кмета на Община Харманли и протокол №1/27.05.2024 г. от заседание на комисията определена със Заповед №РД-312/26.04.2024г. и чл.17 от Вътрешни правила за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Харманли през 2024 г.

Разпределението на средствата, предназначени за субсидии за подпомагане на спортните клубове по чл.59, ал.2 от ЗФВС в размер на 110 000 лева е както следва в резюме: Най-много средства 20 000 ще получи ФК „Хеброс 1921“. След него се нарежда Спортният клуб по лека атлетика „Хеброс“ с 18 000 лева. Трети е ФК „Харманли“ с 10 000 лева. На последно място в това подреждане с 2 000 лева е Спортен клуб „Бридж клуб – Хеброс – Харманли“.