Разкриха останки от манастир в Созопол

Приключва първият етап от разкопките  на  мястото, където ще бъде построена новата автогара в Созопол. Археолозите слязоха на повече от 6 метра дълбочина и ровът трябва да се укрепи, преди да продължат надолу. Директорът на археологическия музей в Созопол и един от ръководителите на разкопките Димитър Недев обобщи откритото до момента.

Разкрит е манастир, датиран около края на 11 век.  В неговите граници е имало и църква от след средата на 12 век.  От нея са разкрити  2/3 от наоса /основната част на храма/ и се проучва притвора. От манастира е проучен  детайл, който обхваща сграда, състояща се от три помещения  от северното крило на манастира. Предполага се, че е съществувал до средата на 13 век. След втората четвърт на 12в. около манастира се формира голям християнски некропол, който продължава до втората половина на 13в. От живота на манастира има голямо количество находки, които археолозите откриват в ями, тъй като в тези християнски култови центрове съдовете, които се използват не може да напускат свещеното пространство.  Открити са канделабри от 12-началото на 13 век. Изключително е богата находката от белоглинени керамични съдове с подглазурна украса, включително и местни, които имат характерно излъскване и вълнообразна декорация, която дава възможност за много точно датиране. То се потвърждава и от монетните находки. Монетите са скифати – извити монети от времето на царуването на Комнините.

Намерени са също няколко кръста-реликварии, кръст с орнаменти от полускъпоценни камъни, както и обеци. Това е рядкост, тъй като в християнските  погребения от този период рядко се срещат гробни дарове.   В края на 13в. манастирът и църквата са унищожени от пожар. За това свидетелстват както пластовете от въглени, така и обгорелите стенописи. Те са падали в продължение на няколко години и са разпръснати почти в целия обем на църквата, включително и в пространството на притвора. Находката от стенописи е много интересна и богата. Разкрити са части от лицата на трима светци, надписи, които включват както имената на светци, така и части от молитви. Тези находки подлежат на реставрация, след която ще стане ясно кои са тези светци.