Община Ардино спечели проект по „Красива България“

Управителният съвет на Проект „Красива България“ при Министерството на труда и социалната политика одобри 64 проектни предложения, еднo от които на община Ардино за обновяване на сградите на Общинската администрация. Проектът е по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“.

Строително-ремонтните дейности ще включват текущ вътрешен ремонт на сградния фонд (Общинска администрация – Сграда 1, Общински съвет – Сграда – 2 и Общинска администрация – ТСУ (Второстепенна сграда) – Сграда 3 за административно обслужване. Общата стойност на проекта възлиза на 300 837 лв., като община Ардино предвижда 51 % съфинансиране от своя страна или 153 527 лв. Предстои в най-кратък срок да бъде подписано Споразумение между Министерството на труда и социалната политика и Община Ардино за финансирането на проекта.

Кметът на Минерални бани поздрави християните за Великден

По повод Великденските празници кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер поздрави християните от общината с един от най-светлите християнски празници Възкресение Христово.

Празникът носи в себе си най-ярките послания за нов живот и вяра, съпричастност и любов. Послания, които българските семейства преоткриват в светлите дни на неговото отбелязване. На този ден традицията повелява, в духа на християнските ценности да споделим добро дело и да дарим с надежда и внимание тези от нас, които имат истинска нужда от това. Да възкресим онези добродетели, които ни правят единни пред житейските трудности и дават най-мъдрите уроци на идните поколения! От името на община Минерални бани ви поздравявам по случай Великден, се казва в поздравлението на кмета на общината Мюмюн Искендер.