Мостът над река Равадиновска вече е ремонтиран

С 25 дни по-рано приключи ремонтът на моста над река Равадинска. Кметът на Община Созопол Тихомир Янакиев подписа днес акт 15, с който обектът се предоставя за ползване на общината. Той вече се използва. Предстоят още много проекти за село Равадиново. Всички улици ще бъдат асфалтирани до година и половина.

Проектираме и вече сме на края на процедурите за новия водоем на селото. Това е един сериозен за селото проект, който ще реши голям проблем. Това са двата приоритета за Равадиново, плюс обходния път. Тези три проекта ще струват около 11-12 млн.лв. и мисля, че жителите на с. Равадиново трябва да бъдат доволни. “ Това каза кметът на Община Созопол Тихомир Янакиев. Предишната конструкция на моста имаше две тръби, които не можеха да осигурят проводимостта на водата дори при средни количества на валежите.  При по-интензивни валежи се стигаше до заливане на прилежащите на реката терени, на пътното платно, на частните имоти в близост, както и на аквапарк „Нептун“. В периодите на заливане се затрудняваше и достъпа до с. Равадиново. Последното наводнение на зоната около водостока е документирано на 13 януари 2021 г. Целта на ремонта беше да подобри конструктивно-експлоатационните характеристики на пътното съоръжение, с което да се подобри отводняването и безопасността на автомобилното и пешеходно движение, дълготрайността на цялото съоръжение и пътя в участъка му, да се намалят експлоатационните разходи за поддръжката му, както и конструкцията на съоръжението да се приведе във вид, отговарящ на съвременните национални и европейски нормативи и стандарти за този вид съоръжения.