Предстои изменение на таксите за водовземане в Минерални бани

Община Минерални бани пусна за обсъждане Изменение в Приложение №1 – Тарифа за таксите за водовземане и водоподаване на минерална вода на територията на община Минерални бани, област Хасково към Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

На основание чл.26, ал.2, ал.З и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Минерални бани предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 дни от датата на публикуването на настоящия проект за изменение на Приложение №1 – Тарифа за таксите за водовземане и водоподаване на минерална вода на територията на община Минерални бани, област Хасково към Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани. Всички заинтересовани лица могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на следния e-mail: info@mineralnibani.bg или в деловодството на община Минерални бани на адрес село Минерални бани – 6343. бул. Васил Левски“ № 3 в рамките на работното време от 08.00 часа до 17,00 часа. Материалите по Проекта за изменението на тарифата за водовземане се намират на разположение при н- к отдел „Местни приходи, стопански и хуманитарни дейности“ в сградата на общинска администрация, стая № 32 всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа.