Разцъфнали японски вишни красят центъра на Ардино

Млади японски вишни, плачещи японски вишни и глициния красят центъра на град Ардино. Най-новите попълнения на дървесния фонд на Ардино са засадени преди три години по идея на кмета на общината Изет Шабан.

Със затоплянето на времето японските вишни вече разцъфнаха и се превърнаха в красива пролетна атракция, като събират погледите на местните жители и гостите на града. Японската вишна (Prunus serulata) е цъфтящо азиатско дърво, принадлежащо към семейство Розови (Rosaceae). Известна е още като „сакура“ и символизира пролетта, живота и красотата. В зависимост от района и климата те цъфтят от края на март до средата на май. Периодът на цъфтеж на сакурата е много кратък (десетина дни) и според източната философия напомня за това, колко краткотрайна и преходна е красотата.

Предстои изменение на таксите за водовземане в Минерални бани

Община Минерални бани пусна за обсъждане Изменение в Приложение №1 – Тарифа за таксите за водовземане и водоподаване на минерална вода на територията на община Минерални бани, област Хасково към Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

На основание чл.26, ал.2, ал.З и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Минерални бани предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 дни от датата на публикуването на настоящия проект за изменение на Приложение №1 – Тарифа за таксите за водовземане и водоподаване на минерална вода на територията на община Минерални бани, област Хасково към Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани. Всички заинтересовани лица могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на следния e-mail: info@mineralnibani.bg или в деловодството на община Минерални бани на адрес село Минерални бани – 6343. бул. Васил Левски“ № 3 в рамките на работното време от 08.00 часа до 17,00 часа. Материалите по Проекта за изменението на тарифата за водовземане се намират на разположение при н- к отдел „Местни приходи, стопански и хуманитарни дейности“ в сградата на общинска администрация, стая № 32 всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа.